Information

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

Diabetes är en grupp metaboliska sjukdomar där blodsockret är högre än normalt. Här kan du läsa mer om vanliga symtom på diabetes och hur man behandlar diabetes.

L​äs mer...


​Konstaterande av diabetes​​​​​​​​​​​​

​​​​

Läs här om olika typer av diabetes och om diabetesvård​.​

L​äs mer...


Hurdan är diabetes som sjukdom?​​​​​​​​​​​

​​​

Diabetes hos barn och unga är huvudsakligen typ 1-diabetes. Här hittar du lite information om vården av diabetes hos b​arn. Mera info hittas i Barnenshus (på finska​).​

Läs mer...


Diabetes hos barn och unga​​​​​​​​​​​​

​​​​

Graviditetsdiabetes har blivit allt vanligare. Graviditet hos en diabetiker löper vanligtvis väl, men behövs planeras.

Läs mer...


Diabetes och graviditet​​​​​​​​​​​​

​​​

Förutom en fungerande vardag är det centrala målet för diabetesbehandling att förebygga övriga diabetesrelaterade sjukdomar. Förutom blodsockret bör blodtrycket och fettomsättningen vara på en bra nivå.​

Läs mer...


Övriga diabetesrelaterade sjukdomar​​​​​​​​​​​​

​​​​

Lågt blodsocker, det vill säga under 4 mmol/l kallas hypoglykemi. Insulinchock orsakas av för lågt blodsocker och kan leda till medvetslöshet.

Läs mer...


lågt blodsocker (hypoglykemi) och insulinchock​​​​​​​​​​​

​​​​

Alla diabetiker som vårdas med insulinbehandling har ibland svårigheter att hålla blodsockret på optimal nivå. Det finns många orsaker för högt blodsocker. Obehandlad insulinbrist leder till syraförgiftning.

Läs mer...


Högt blodsocker och syraförgiftning​​​​​​​​​​​

​​​

Diabetesvård innebär egenkontroll av blodsockernivån samt ofta även blodtrycket och regelbundna uppföljningsbesök på vårdplatsen med olika undersökningar.​

Läs mer...


Uppföljning av diabetes​​​​​​​​​​​​

​​​

Diabetesbehandling i varierande vardagssituationer kräver mycket ny kunskap och kan ibland vara utmanande.​

Läs mer...


Information för olika situationer

Uppdaterad  20.9.2019