Utnyttja Diabeteshuset i patientarbetet

Uppmana dina klienter att bekanta sig med innehållet på Diabeteshusets webbplats – också efter ett möte är det bra med en repetition av frågorna.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022