Tolkning och användning av blodsockervärdena vid insulinpumpbehandling

​​​​​

Vid insulinpumpbehandling har uppföljningen och tolkningen av blodsockervärdena samma grundprincip som vid flerinjektionsbehandling. Blodsockervärdena som mäts på morgonen och före måltider och på natten beskriver effekten av basinsulindosen (basalen).

Blodsockervärdena som mätts efter måltiden beskriver hur lämpliga måltidsinsulindoserna (bolusarna) har varit.

Parmätningen kväll-morgon berättar om hur basinsulindosen är lämplig för natten. Om ingen sensor används är det emellanåt bra att mäta blodsockret cirka 4 timmar före uppvaknandet.

Blodsockret följs tätare efter byte av kanyl, insulinampull och kateter så att eventuella problem kan upptäckas snabbt.

I samband med återkommande överraskande höga blodsockervärden ska även ketonerna i blodet mätas så att en eventuell syraförgiftning (acidos) upptäcks i tid.​

I många insulinpumpar finns det en möjlighet till glukossensorering. I insulinpumpen kan ingå en blodsockermätarfunktion som en del av fjärrkontrollen eller den kan kommunicera trådlöst med en separat mätare.​


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019