Tolkning av blodsockervärdena

Blodsockervärdena ska analyseras systematiskt och utgående från dem gör man en bedömning av hur väl behandlingsmålen har uppnåtts. Om sockervärdena ofta är för höga eller för låga, är det skäl att fundera över orsakerna till det och behovet av eventuella ändringar i behandlingen.

En enskild blodsockermätning visar bara läget just då. Det är viktigt att hitta trenderna, dvs. om sockervärdena rör sig i någon riktning. Är blodsockret ofta för högt eller för lågt vid samma tid på dygnet? I så fall är det skäl att fundera över bestående lösningar för att korrigera läget.

Genom att bedöma resultaten från blodsockermätningarna får du en uppfattning om hur ditt blodsockervärde varierar i olika situationer. På så sätt går det att hitta en säker och lämplig behandling, och om du använder insulin, rätt doser i relation till mat och motion samt andra situationer i vardagen.

Blodsockervärdena tolkas i relation till behandlingen som används, mat, motion och varierande dagsrytm eller omständigheter.

Kväll-morgonparmätning

Avser blodsockermätning på kvällen vid läggdags cirka 3–4 timmar efter den senaste måltiden och på morgonen när man stiger upp, efter minst 8 timmars fasta. En skillnad på över 2–3 mmol/l mellan värdet på kvällen och på morgonen visar på ett behov att ändra på behandlingen.

Parmätning vid måltid

Avser blodsockermätning före måltiden och två timmar efter måltidens början. Maten höjer vanligen blodsockret med 2–3 mmol/l.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019