Mätning vid medicinering som kan sänka blodsockret för mycket

Om du ha typ 2-diabetes och använder tabletter som schematiskt ökar din insulinutsöndring, borde du äta och motionera på mer eller mindre samma regelbundna sätt varje dag. Långverkande glimepirid eller kortverkande glinid fungerar schematiskt och deras doser har anpassats till regelbundna måltidsmängder och motion. Om du använder sådana läkemedel, ska du vanligen mäta blodsockret dagligen. Tidpunkterna för mätningarna avtalas med din diabetesskötare och läkare.

Tolkning av blodsockervärdena vid kombinationsbehandling

Vid kombinationsbehandling av typ 2-diabetes används blodsockersänkande tabletter eller tarmhormoninjektioner tillsammans med långverkande basinsulin.

Sockervärdet mätt på morgonen före frukost visar om dosen av långverkande insulin är lämplig. Det lönar sig att göra kväll-morgonparmätning minst en gång i veckan för att se blodsockervärdets ändring under natten. Vid behov justerar du insulindosen uppåt eller neråt med 3–7 dygns mellanrum enligt instruktioner från din läkare eller diabetesskötare.

Med måltidsparmätning lär du dig att bedöma hur typen och mängden av mat påverkar blodsockret vid läkemedelsbehandling.

Mätning efter måltid hjälper dig att välja vad och hur mycket du äter. Det gör det också ofta lättare att kontrollera vikten. Därtill ser du om blodsockret alltid blir för högt efter måltid, alltså om det är skäl att effektivisera diabetesbehandlingen.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019