Blodsockermätningar och tolkning av resultaten vid flerdosbehandling

​​​​​​​​​​​​​​​​

Den grundläggande uppföljningen av flerinjektionsbehandlad diabetes betyder att man kontrollerar blodsockret på morgonen, före måltiderna och på kvällen vid läggdags. Vid behov mäter man blodsockret också 2 timmar efter måltiderna och t.ex. vid motion, före bilkörning, när man är sjuk, eller annars när dagsrytmen avviker från det normala.

Blodsocker på morgonen och parmätning morgon-kväll

Blodsockret morgonen visar effekten av basinsulinet över natten. Man reglerar dosen av det långtidsverkande insulinet vanligen, beroende av preparatet, med 3 - 7 dagars mellanrum eftersom effekten av ändringen måste stabiliseras först.

Om man använder ett långtidsverkande insulin som doseras två gånger per dygn, ser man effekten av den föregående kvällsinjektionen när man mäter blodsockret på morgonen. Värdet som mäts före middagen visar effekten av morgoninjektionen om det passerat över 3 – 4 timmar från det föregående måltidsinsulinet. Om blodsockret är upprepade gånger alltför högt eller för lågt före morgonmålet eller middagen ändras mängden basinsulin som verkar under den aktuella tidpunkten.

Genom parmätningen på kvällen och morgonen, samt genom att vid behov mäta blodsockret ca 4 timmar före uppvaknande ser man om blodsockervärdet ändras på natten. Ett högt morgonsockervärde kan på grund av otillräcklig mängd basinsulin också bero på att blodsockret var redan högt vid läggdags eller att blodsockret först sjunker för mycket på natten vilket följs av en reaktiv blodsockerhöjning mot morgonen.

Blodsockret före måltid

Om blodsockret är tillfälligt för högt före måltiden, kan det korrigeras genom att injicera en liten dos snabbinsulin före måltiden. Hur mycket korrigerande insulin som behövs beror på insulinkänsligheten, alltså hur mycket 1 enhet av snabbverkande insulin sänker blodsocker. Om blodsockret är kontinuerligt för högt redan före en viss måltid ska man granska diabetesvården som helhet och mängden basinsulin. Man ska inte nöja sig med att upprepade gånger korrigera blodsockernivån med snabbverkande insulin.

Måltidsparmätning

Måltidsparmätningar behövs när man söker efter eller kontrollerar ett måltidsspecifikt insulin-kolhydratförhållande, alltså hur många gram kolhydrater 1 enhet snabbverkande insulin täcker (eller tvärtom hur mycket snabbverkande insulin behöver man för en kolhydratportion på 10 g). Annars behöver man vanligen kontrollera blodsockret efter en måltid bara i särskilda situationer.

Efter måltider

När man mäter blodsockret efter en måltid (vanligen 2 timmar efter måltiden) kan man se hur lämplig både dosen och tidpunkten för injektionen av måltidsinsulinet har varit.

Om blodsockret är för högt två timmar efter måltiden, ska man fundera vad man åt och hur mycket måltidsinsulin man tog för det, samt när tog man insulinet. Det är viktigt att kunna uppskatta mängden kolhydrater i maten korrekt och att ta det planerade snabbverkande insulinet för måltiderna vid rätt tidpunkt i förhållande till maten. Vanligen tar man måltidsinsulinet 20-2 minuter före måltiden beroende på preparat.

Problemet är att utan kontinuerlig blodsockermätning eller dosräknare är det svårt att bedöma blodsockrets riktning. Det är ganska vanligt att effekten av det snabbverkande insulinet som man tar för måltiden försenas. Då stiger blodsockret i början för mycket men sjunker sedan till målnivån. Därför rekommenderas det inte korrigering med snabbverkande insulin mellan måltiderna, om inte blodsockret är symtomatiskt eller alarmerande högt.

Olika livsmedel påverkar blodsockerhöjning på olika sätt. Måltidens helhet har den viktigaste betydelsen. Till exempel ökar en måltid med mycket fiber blodsockret långsammare än en fiberfattig. Å andra sidan höjer mat som innehåller rikligt med fett och proteiner blodsockernivån långsamt och kan hålla blodsockret förhöjt under flera timmar. 

Alltför lågt blodsocker vid mätningar

Om blodsockervärdet är när som helst under dygnet under 4,0 mmol/l ska det korrigeras omedelbart genom att äta kolhydrater som omvandlas snabbt till socker. Om det förekommer symtom för eller misstanke om lågt blodsocker ska blodsockret mätas om det är möjligt och korrigerande åtgärder vidtas omedelbart.

Orsaken till sänkningen av blodsockret ska utredas. Om en försenad måltid förorsakar lätt hypoglykemi ska mängden basinsulin minskas. Vanligen är mängden basinsulin lämplig om man kan hoppa över en måltid utan hypoglykemi.

Om motion förorsakar hypoglykemi, ska man förbereda sig genom att äta extra kolhydrater före motion. Blodsockret är ofta lättare att hantera vid motion om man minskar mängden snabbverkande insulin när motionerandet sker inom tre timmar från injektionen. Om träningen är tung eller pågår i över en timme, kan det vara nödvändigt att tanka kolhydrater även under eller efter träningen.

Om hypoglykemi inträffar upprepade gånger vid samma tidpunkt under dygnet, får man fundera över vilket insulin som verkar just då. Om det har gått mer än 3 timmar sedan injektionen med senaste snabbverkande insulin finns det sannolikt för mycket långtidsverkande insulin.

Det är bra att komma ihåg att oberoende av hur mycket man har ätit efter lågt blodsocker korrigerar kroppen även själv blodsockernivån och därför följer det en reaktionsstegring av blodsockret. Upprepat lågt blodsocker och överkorrigering av reaktionsstegring kan vara en orsak till stora blodsockerfluktuationer, alltså att blodsockret åker berg-och-dalbana.

Effektiv mätning av blodsocker före
​vårdkontakt

Före en överenskommen vårdkontakt är det bra att följa upp blodsockret effektivt. Då kan man på mottagningen granska resultaten tillsammans och diskutera situationen grundligt.

Om en mobilapplikation används för uppföljning av blodsockret, kan även medicinering, kolhydrater och annan nödvändig information registreras i den. På så sätt kan resultaten granskas enkelt under olika dygn och även under längre tidsintervall.

Särskilda situationer

Effektiv uppföljning behövs också vid särskilda situationer för att man ska kunna bedöma eventuella förändringar i sockerbalansen. Dessa situationer är till exempel resor, träning och eventuella andra nya hobbyn, fester, alkoholbruk, sjukdom, kortisonbehandling osv.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  20.9.2019