Blodsockermätning steg för steg


Hjälpmedel för blodsockermätning

Ta fram utrustningen för blodsockermätning. Kontrollera sista förbrukningsdag på burken med testremsor. Det är också bra att du vet hur länge testremsorna kan användas efter att burken har öppnats och skriver öppningsdatumet på burken. Förvara remsorna i sin burk eller förpackning och öppna den just före mätningen. Skydda sedan remsorna mot smuts, damm och fukt.

Tvätta händerna

Tvätta händerna om det är möjligt. Om du måste desinficera händerna med desinfektionsmedel, vänta tills medlet har avdunstat (Käsidesi påverkar resultatet, så det ska du inte använda).

Torka händerna

Fukt på händerna, smuts eller mat på fingrarna påverkar mätresultatet. Om provtagningsstället är fuktigt blir det svårare att få en lämplig bloddroppe.

Kontrollera lansettpennan

Det finns flera olika modeller av blodprovstagare, dvs. lansettpennor och lansetter. Det finns också säkerhetslansetter med vilka det går att sticka bara en gång. 

Förbered lansettpennan för provtagning, dvs. kontrollera stickdjupet och byt lansett vid behov. Du får en lämpligt stor bloddroppe genom att reglera stickdjupet. 

Du kan använda samma lansett en dag, om inte vårdenheten har gett dig andra instruktioner.

Sätt remsan i mätaren

Hantera remsan med rena, torra fingrar. Sätt in remsan i mätaren. Platsen på remsan där bloddroppen ska absorberas blir synlig. När du sätter in remsan rätt startar mätaren. Smuts eller damm i blodsockermätarens plats för testremsan kan störa mätarens funktion.

Provtagningsställen

Fingertopparnas kanter är bra ställen för blodprov. Men undvik att ta prov alldeles intill nageln (för att undvika infektion i nagelvallen). Undvik att sticka i tummen och pekfingret, eftersom de är känsligare och även används mycket. 

Om du inte kan ta blodprov från fingertopparna, är handens insida nedanför tummen eller armen alternativa stickställen. Ta inte blodprov från de alternativa ställena om du misstänker att blodsockret är lågt. Resultat mätt från fingertoppen är närmare det aktuella blodsockervärdet.

Bloddroppe utan att klämma

Du ska få en tillräckligt stor bloddroppe med lansettpennan från stickstället (fingertoppen) utan att klämma runt det. En tillräckligt stor droppe är nästan lika stor som ett pepparkorn. Om det inte bildas en droppe, kan du klämma (”mjölka”) lätt nere på fingret.

Torka bort den första bloddroppen om det är möjligt. På så sätt minskar du på orenheter från huden. Låt först följande, tillräckligt stora bloddroppe absorberas på remsans testområde.

Torka inte bort den första droppen om du har svårigheter att få en tillräckligt stor bloddroppe. Detta förutsätter att huden på stickstället är ren.

Låt droppen absorberas i remsan

Håll helst blodsockermätaren och remsan rakt uppåt från droppen. Låt droppen sugas in i remsan. Resultatet dyker upp på mätarens skärm inom några sekunder. Gör en ny mätning med en ny remsa om det inte går att få ett mätresultat dvs en felkod på skärmen visas eller om du misstänker att resultatet är fel och inte motsvarar hur du känner dig. 

Till slut tar du bort remsan från mätaren och slänger den.

Utnyttja resultaten

Skriv upp mätresultaten i ett uppföljningshäfte eller diabetesdagbok om du inte använder en dator- eller mobilapplikation. Fundera gärna över vad resultaten innebär med tanke på egenvården av din diabetes.

Utöver resultaten från blodsockermätningen är det bra att åtminstone periodvis och före besök på mottagningen också anteckna:

  • Blodsockrets läkemedelsbehandling (tablettbehandling) och insulindoserna om du har insulinbehandling
  • Måltidernas kolhydratmängd (eller föra matdagbok)
  • Motion
  • Symtom på lågt blodsocker
  • Sjukdagar eller andra avvikande situationer

Allt det här tillsammans med blodsockervärdena hjälper bedömningen av hur lämplig vården och medicineringen är. Med hjälp av olika applikationer kan du skicka resultaten till vårdenheten med på förhand överenskomna mellanrum. Ta med blodsockermätaren och uppföljningshäftet till mottagningen.

Underlätta provtagningen

Du kan göra det lättare att få en bloddroppe om du värmer upp stickstället genom att tvätta händerna med varmt vatten och massera dem. Håll handen neråt en stund och knyt handen till en knytnäve eller skaka den. Om du inte får en tillräckligt stor bloddroppe, inte ens om du klämmer om stickstället lätt, kontrollera lansettens stickdjup. Använd ett så stort provtagningsställe som möjligt och byt stickställe ofta. Sköt om huden på händerna genom att smörja in händerna på kvällen, men inte före blodprov.

Om du känner smärta vid provtagningen, vänjer du dig förmodligen vid den efter upprepade mätningar. Stickdjupet och lansettens modell kan inverka på saken. Din diabetesskötare ger dig råd i att välja lämplig blodprovstagare och blodsockermätare.

Blodsockermätning från annat ställe än fingret

Om du använder fingrarna till exempel för att spela ett instrument, hanterar livsmedel utan skyddshandskar eller är i ett arbete där händerna blir smutsiga, kan det vara nödvändigt att ta blodprov annanstans än från fingertopparna. Du kanske också måste ta prov från något annat ställe än fingertopparna om dina fingrar är ovanligt känsliga, blodcirkulationen i fingrarna är dålig eller huden på fingertopparna är förhårdnad. 

Alternativa stickställen är vanligen händernas sidor eller armen. Ta inte blodprov från benen. Ta inte blodprov från alternativa ställen om blodsockret är för lågt, eftersom förändringar i blodsockret mätt i de alternativa stickställena syns långsammare än mätt från fingertoppen. Om blodsockret håller på att stiga eller sjunka snabbt, t.ex. efter måltid eller efter en injektion av måltidsinsulin, är resultatet inte så exakt. Riklig behåring på armen måste rakas bort före provtagning.

Provtagaren kan ha en annan utbytbar spets för att ta prov från de alternativa ställena.

​​

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  10.6.2019