Blodsockermätare

Du kan kontrollera ditt blodsocker traditionellt genom att ta blodprov från fingertoppen. Det finns flera olika slags mätare och du behöver testremsor som passar din mätare. Med vissa blodsockermätare går det också att mäta ketonhalten i blodet.

Blodsockermätarna innehåller också olika tilläggsfunktioner, som anteckning av måltid och motion, minnesfunktioner, medelvärde samt möjlighet till överföring av resultat till dator, smarttelefon eller molntjänst och sen vidare till vårdenheten. Om du brukar skriva in resultaten i ett uppföljningshäfte/diabetesdagbok men inte gör det genast efter mätningen, kan du anteckna dagens alla resultat på kvällen från mätarens minne.

Mätarens tidsinställning måste vara korrekt så att du ser de rätta tidpunkterna för resultaten.

Minnesfunktioner

I mätarens minne kan du bläddra bakåt bland uppmätta resultat och titta på resultatens medelvärde från ett visst tidsintervall. När du bläddrar bland resultaten är det dock svårt att jämföra dem sinsemellan, eftersom du inte ser resultaten mätta vid samma klockslag olika dagar under varandra. Därför är det bra att skriva ner dem i uppföljningshäftet eller ladda ner mätarens resultat elektroniskt till dator eller smarttelefon.

Måltidsmärkning, larm och anteckning av olika händelser

I vissa mätare går det att märka om mätningen görs före eller efter måltid. Vissa mätare har också olika larmfunktioner. Då kan du om du vill få en påminnelse t.ex. om att mäta efter måltid.

Den största nyttan får du av resultaten om du dessutom antecknar övrig information kring blodsockervärdet, såsom injicerade insulindoser, kolhydratmängd i maten, motion och avvikande situationer som sjukdom, symtom på lågt blodsocker, fester. De här uppgifterna kan du skriva ner antingen i uppföljningshäftet eller beroende på mätare antingen i dess minne eller i en elektronisk rapport som du använder.

Dosräknare

Vissa blodsockermätare har en dosräknare som föreslår en dos för måltidsinsulin enligt det uppmätta sockervärdet och kolhydratmängden som du matat in i mätaren. Det här förutsätter att du har skapat personliga algoritmer i mätaren, som ditt blodsockermål, din insulinkänslighet (hur mycket en enhet snabbinsulin sänker blodsockret) och anvisning för dosering av måltidsinsulin i förhållande till kolhydraterna.

Därtill ska du beakta inverkan från motion och föregående insulininjektion.

Det finns gratis program att få till de flesta blodsockermätare med vilka du kan ladda ner mätarens minne till dator. Programmet går vanligen att ladda ner från tillverkarens webbplats och kabeln kommer antingen med mätaren eller så kan du skaffa den separat.

Numera har vissa tillverkare också mobilappar för att överföra resultaten trådlöst till en smarttelefon eller annan mobil enhet. Med hjälp av olika appar kan du titta på resultaten i detalj och få fram olika tal och grafer som beskriver sockerbalansen. Du kan också skicka mätresultaten till vårdenheten via nätet.

Blodsockermätningsfunktionen kan ingå i insulinpumpen som en del av fjärrkontrollen eller så kan den kan kommunicera trådlöst med en separat mätare. Många insulinpumpar har en funktion för glukossensorering som gör det möjligt att kontinuerligt följa upp sockerbalansen.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
Uppdaterad  27.5.2019 7.47