Analys av mätresultaten

Det traditionella sättet att spara mätresultaten samt information och händelser som påverkar blodsockret är att anteckna dem i ett uppföljningshäfte/diabetesdagbok. Om du dokumenterar mätresultaten rätt ger de en bra och tillräcklig bild av din sockerbalans.

​​​​​​​Du ska skriva upp resultaten från dina blodsockermätningar i ett uppföljningshäfte eller överföra dem direkt från mätaren till en elektronisk applikation på dator eller mobil enhet. Vid behov kan informationen från blodsockermätaren laddas ner på mottagningen. Med hjälp av olika appar kan du skicka resultaten till vårdenheten redan före ditt besök på mottagningen eller annan kontakt. En del av besöken på mottagningen kan på det här sättet ersättas med distanskontakt då du kan diskutera resultaten med din diabetesskötare eller läkare mellan de egentliga kontrollbesöken. Diskutera de olika möjligheterna att dela och analysera resultaten med din diabetesskötare.

Analys av blodsockerresultaten med hjälp av uppföljningshäfte

Det är viktigt att du antecknar mätresultaten från samma tid olika dagar under varandra, så att det går enkelt att jämföra dem. Du behöver inte skriva upp exakt klockslag för mätningarna, det är viktigare att veta om mätningen har gjorts före eller efter en måltid. I häftet finns det vanligen en färdigt tryckt tabell för dagens olika måltider (frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål).

Om du använder insulin är det också viktigt att skriva upp hur mycket insulin du har stuckit och hur mycket kolhydrater du har ätit. Det är också bra att anteckna speciella händelser som motion, symtom på lågt blodsocker eller sjukdom i häftet.

Människans minne är begränsat och det kan vara svårt att i efterskott komma ihåg sådant som hände för några dygn sedan. Du kan utnyttja blodsockermätarens minne om du inte skriver ner mätresultatet genast.

Att bara bläddra bland resultaten i mätarens minne på mottagningen ger inte en tillräcklig bild av behandlingen. Därför är det bra att ha resultaten uppskrivna i uppföljningshäftet eller titta på en sammanställning av dem på en utskrift eller på skärmen.

Analys av blodsockerresultaten med hjälp av
​olika elektroniska applikationer

Du får mångsidigare och nyttigare information från blodsockermätningarna om du analyserar dem med hjälp av olika program på dator eller smarttelefon.

Det är en bra idé att du själv analyserar hur väl egenvården har lyckats och bedömer behovet av eventuella ändringar exempelvis en gång i veckan eller åtminstone en gång i månaden.

Du får vid behov stöd och råd på vårdenheten om du tar med dig uppföljningshäftet till mottagningen eller skickar resultaten i förväg till vårdenheten.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019