Planering av blodsockeruppföljning

​​​Individuellt planerad, regelbunden självuppföljning av blodsockret samt anteckning och tolkning av resultaten är viktiga för att uppnå vårdens mål. Du kan själv analysera resultaten och bedöma hur väl egenvården har lyckats samt diskutera resultaten med din skötare och läkare.

Du kommer överens med skötare och läkare om behovet av blodsockeruppföljning och metoderna för den och de införs i vårdplanen.

Utöver blodsockermätare finns det numera sensorer med vilka det går att mäta socker-, dvs. glukoshalten, i vävnaden under huden under en viss period eller kontinuerligt.

Vilka hjälpmedel det finns att välja mellan beror på kommunens eller sjukvårdsdistriktets upphandlingsbeslut. Vårdenheten skriver en remiss för vårdmaterial. Materialet får du gratis från enheten för utdelning av egenvårdsartiklar i din kommun.

Du kan själv analysera mätresultaten och dela dem med vårdenheten med hjälp av olika appar. Rapporterna över resultaten kan läsas och analyseras på smarttelefon eller dator.

Det viktigaste i självuppföljningen är att du systematiskt analyserar resultaten och drar slutsatser utifrån dem. Din egen skötare och läkare kan ge råd och hjälp.


Föregående sidaNästa sida

​​​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019