Sensorering underlättar vardagen

​​​​Diabetesvården i varierande livssituationer är inte alltid lätt. Det är nödvändigt att reglera insulindoser t.ex. i samband med motion, skiftarbete, på resa, vid bilkörning, och vid sjukdom utgående från egenmätningar.

Det krävs beredskap för att förutse situationer med lågt eller högt blodsocker och förmåga att reagera snabbt på dessa.

Genom en traditionell blodsockermätning förblir den största delen av blodsockrets beteende under dygnet som en gissning. Ett varierande blodsocker kan leda till att man överreagerar. Sensoreringen underlättar uppföljning och ger en bättre helhetsbild av blodsockervariationen.


Föregående sidaNästa sida

​​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019