Nyttan av sensorering vid egenvård

Varje person upplever kontinuerlig blodsockermätning individuellt. De flesta upplever den som praktisk hjälp vid reglering av insulinbehandling och som säkerhet i varierande situationer. Vissa kan bli oroliga över variationerna i blodsockret. Syftet är att underlätta insulindosering och ge bättre träffsäkerhet, samt att förutse situationer med lågt blodsocker och minska bekymren i samband med dessa. Med hjälp av sensorering kan man dessutom lättare tolka höga blodsockervärden och riktning hos förändringar i blodsockernivån. På det viset kan man undvika överkorrigering av blodsockret.

Medan fingertoppsmätningarna berättar endast det aktuella värdet kan man med sensorering se vad som händer mellan mätningarna.

När man går igenom sensoreringsresultat kan man lära sig att lösa olika situationer i den dagliga diabetesvården. På så sätt ser man t.ex. hur olika typer av mat, motion eller stress påverkar blodsockret. Det kan även minska behovet av att tanka extra kolhydrater t.ex. före nattsömn, bilresa eller motion.

När kontinuerlig blodsockermätning utnyttjas på rätt sätt underlättar den uppföljningen av blodsockerbalansen och hanteringen av egenvård. Den medför också flexibilitet och säkerhet i det dagliga livet. Detta ökar ofta friheten, hjälper att orka och skapar förutsättningar för bättre livskvalitet.

En kortare sensoreringsperiod som hjälpmedel

Diabetesmottagningarna erbjuder kontinuerlig blodsockermätning bl.a. för att utreda nattliga blodsockervariationer, disproportion mellan HbA1c-värdet och egenmätningarna, eller för att kontrollera om insulindoserna är lämpliga.

Sensorn ger särskild nytta då man utreder blodsockrets beteende under olika tider på dygnet vilket ligger som grund för höga HbA1c-resultat, t.ex. om

  • man misstänker symtomfria hypoglykemier
  • det finns stark rädsla för hypoglykemi som försvårar bra diabetesvård
  • man vill utreda hur olika dagsrytm, t.ex. motion och arbetsrytm påverkar blodsockerbalansen

Kontinuerlig b​lodsockermätning i realtid kan även förbättra behandlingsmotivationen. När man med hjälp av sensorn förstår blodsockrets beteende bättre i olika situationer är det mer meningsfullt att genomföra egenvård och uppföljning.

Glukossensorering kan även vara användbar före vårdkontakter. Eventuella problempunkter i behandlingen och regleringen av insulindoser är lättare att utreda med hjälp av en sensor.

Hur kan man få sensorering för långtidsbruk


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  11.6.2019