Lagring och delning av sensoreringsresultat

​​​Resultaten kan granskas på mottagarenhetens skärm och olika program kan användas för att granska värdena på smarttelefonens eller datorns skärm. Med hjälp av olika mobilapplikationer kan resultaten förmedlas till diabetesskötaren före mottagningstid eller t.ex. för att be om råd.

Resultaten av kontinuerlig blodsockermätning granskas med hjälp av olika program. Med dessa program får man av resultaten mångsidig och illustrerande information på datorns eller ​smarttelefonens skärm. Vanligen är det bra att gå igenom resultaten under en längre tidsperiod t.ex. under några veckor eller 1 månad.

Det är bra att granska resultaten själv och fundera om de egna målen har uppnåtts. Om man inte gjort det ska man gå igenom olika alternativ för att korrigera situationen. Vid behov kan man få hjälp från den egna diabetesmottagningen för att lösa problemen och tolka resultaten.

Det blir enklare att kontrollera och diskutera resultaten när resultaten kan förmedlas elektroniskt till diabetesmottagningen. Det finns olika system för detta. Det är även möjligt att diskutera resultaten med distanskontakt till diabetesmottagningen mellan uppföljningsbesöken.​


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019