Granskning av resultat

Vid kontinuerlig blodsockermätning följs följande variabler vid användningsperioden:

  • blodsockermätningarnas eller skanningarnas antal per dygn
  • hur mycket sensorn har använts, mål över 70 % av tiden
  • medelvärde för vävnadsglukos
  • lägsta och högsta resultat
  • hur många procent av mätningarna är vid målnivån, den allmänna målnivån är 3,9–10,0 mmol/l
  • hur många procent av mätningarna är under målnivån, det allmänna målet är under 2 %.
  • hur många procent av mätningarna är över målnivån, det allmänna målet är under 30 %.

Dessutom gör man en dygnsöversikt, dvs. en jämförelse av hur mätresultaten varierar under olika tider på dygnet. Går det att hitta en återkommande trend för blodsockret t.ex. under natten eller efter vissa måltider?

Beroende på sensorns avläsnings-/mottagarenhet och program kan man även få statistiska värden, t.ex. standardavvikelse och variation (CV %), vars allmänna mål är under 33 %.

Händelser som är kopplade till dagsrytm och behandling:

  • insulindos /dygn
  • förhållandet mellan basinsulinet och måltidsinsulinet
  • kolhydraterna under dygnet * motion.​

Föregående sida

​​ 


 

Uppdaterad  27.5.2019