Följder av sömnlöshet

En dålig natt med för lite sömn orsakar trötthet under följande dag. Det blir svårare att göra slutledningar och att lära sig nytt. Långvarig sömnbrist orsakar förändringar i kroppen och ökar risken för olyckor och insjuknande. Under sömnbristen:

  • ökar hungerhormonhalten och det orsakar i sin tur aptitökning
  • ökar lusten att äta kolhydrathaltig mat, och det kan leda till viktökning
  • försämras humöret och uppmärksamheten
  • försämras sockerämnesomsättningen, särskilt som följd av brist på djup sömn, i och med att insulinresistensen ökar
  • stiger blodtrycket och försämras kroppens motståndskraft.

Den allt vanligare sömnbristen är en av orsakerna till att fetma blir allt vanligare. Sömnbrist nästan fördubblar risken för fetma. Om sömnbristen fortsätter länge ökar den tillsammans med en förändrad dygnsrytm risken för blodcirkulationssjukdomar och typ-2 diabetes.

Tillfällig sömnlöshet kan förekomma hos vem som helst av oss ibland, t.ex. i stressande livssituationer.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019