Rökfrihet

Antalet rökare minskar: av vuxenbefolkningen röker dagligen 13 % av männen och 12 % av kvinnorna (2016), medan det bland unga finns bara 7 % rökare. Diabetiker röker lika ofta som andra.

Två av tre som röker dagligen vill sluta röka, och fyra av fem oroar sig för rökningens hälsorisker.

Man kan ha kunskaper på allmän nivå om tobakens faror, men ändå ser man som rökare inte själv vilka hälsorisker tobaksrökningen kan innebära för hälsotillståndet längre fram i livet. Det kan vara svårt att sluta eftersom nikotinet som finns i tobak och snus orsakar fysiskt beroende. Dessutom orsakar rökning psykiskt, socialt och vanemässigt beroende. Snus innehåller mer nikotin än cigarretter och ger lättare upphov till beroende.

Rökfrihet lönar sig

​Fig: stumppi.fi, (klicka på bilden för att göra den större)

Denna bild endast publicerad på finska

​På svenska​På finska
Hälsofördelar med att sluta rökaTupakoinnin lopettamisen terveyshyödyt
Det är omöjligt att ändra det förgångna och värdelöst att vara ångerfylld, men du kan påverka din framtid med dina egna handlingar. Att sluta röka kräver självdisciplin och tålamod, men det kommer att gynna dig resten av ditt livMennyttä on mahdotonta muuttaa ja hyödytöntä katua, mutta tulevaisuuteen voit vaikuttaa omilla teoillasi. Lopettaminen vaatii itsekuria ja kanttia, mutta siitä hyötyy koko loppuelämäksi
om 10 år10 vuoden kuluttua
om 24 timmar24 tunnin kuluttua
om 2-12 veckor2-12 viikon kuluttua
om 3-9 månader3-9 kuukauden kuluttua
om 5 år5 vuoden kuluttua
​Risken för lungcancer minskar med hälften jämfört med rökareKeuhkosyövän riski vähenee puoleen tupakoitsijaan verrattuna
Risken för hjärtinfarkt är densamma som om du inte rökt allsSydänkohtauksen riski on samalla tasolla kun jos ei olisi lainkaan tupakoinut
Kolmonoxid försvinner från kroppenHäkä häviää elimistöstä
​Lungorna börjar renasKeuhkot alkavat puhdistautua
Risken för hjärtinfarkt börjar minskaSydänkohtauksen riski alkaa laskea
Kroppens blodcirkulation förbättrasElimistön verenkierto paranee
Att promenera och springa blir lättareKäveleminen ja juokseminen helpottuvat
Energin ökarEnergisyys lisääntyy
Hosta, vinande andetag och andningssvårigheter minskarYskä, vinkuva hengitys ja hengitysvaikeudet vähenevät
Huden klarnar och ser friskare utIho heleytyy ja näyttää terveemmältä
Risken för hjärtinfarkt och hjärtdöd minskas med hälften jämfört med rökarenSydänkohtauksen ja sydänkuoleman vaara on vähentynyt puoleen tupakoitsijaan verrattuna
Risken för att utveckla hjärt-och kärlsjukdomar sjunker till nivån hos icke-rökareRiski sairastua sepelvaltimotautiin laskee tupakoimattomien tasolle

Rökning och diabetes

Rökning orsakar cancersjukdomar, kronisk bronkit och emfysem, men är speciellt skadlig för hjärtat och blodkärlen. Nikotin får hjärtat att slå snabbare och höjer blodtrycket. Dessutom sammandrar nikotinet blodkärlen och försvårar eventuella kärlförträngningar.

Tobaksrökningens negativa effekter hos diabetiker

 • förtränger blodkärl
 • ökar risken för hjärt- och blodkärlssjukdomar
 • försvagar blodcirkulationen i ben och fötter
 • ökar erektionsproblem
 • ökar risken för njur-, nerv- och ögonbottenförändringar
 • kan försvaga insulinets effekt

Sluta röka

Att sluta röka betyder en lång kedja av olika saker. Den kan vara allt från veckor till år. Den kräver planering, rätt information och en bedömning av vilka effekter man själv drabbas av. Var och en som vill skuta röka måste själv tänka igenom hur tobaken verkar just på dem, och vad det är som håller igång rökandet. Ett lämpligt tillfälle att sluta kan vara t.ex. i samband med familjehändelser eller förändringar i arbetslivet.

Det finns många olika metoder man kan använda för att göra det lättare att sluta: egenvårdsprogram på webben, avvänjningsgrupper, självsuggestion, hypnos, akupunktur, nikotinsubstitutionsbehandlingar och egentliga avvänjningsläkemedel.

Den som dricker mycket kaffe ska komma ihåg att koffeinet försvinner långsammare ur kroppen om man slutar röka. Om du inte klarar av att minska på ditt kaffedrickande kan det hända att den höga koffeinhalten i kroppen efter att du har slutat röka orsakar hjärtklappning, darrande händer, nervositet och sömnlöshet.

Beslutet att sluta

 • Fatta beslut om vilken dag du ska sluta. Oftast lönar det sig bäst att sluta "rakt av".
 • Det gör det lättare att sluta om du gör det tillsammans med någon annan, hemma eller på jobbet.
 • Tala med din läkare om nikotinsubstitution och/eller avvänjningsmedicinering. Behandlingen inleds ofta en vecka innan dagen när man ska sluta.
 • Se till att du har frukt och xylitoltuggummi.
 • Gör upp planer för de risksituationer som kan leda till återfall

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  12.6.2019