Andra rusmedel

Det finns nog inga droger som från hälsosynpunkt kan anses vara trygga. Droger inverkar på centrala nervsystemet och orsakar förgiftningstillstånd i hjärnan. Olika droger fungerar olika, och följderna kan vara helt oväntade. 

​​​

Drogmissbruk påverkar hela livshanteringen och kan lätt leda till att man börjar försumma sin diabetesbehandling. Droganvändning ökar risken för insulinbrist och högt blodsocker, och olika livsfarliga akuta komplikationer som det kan leda till.

Rusmedlen är:

  • cannabis (hasch, marijuana)
  • kokain
  • opiater (morfin, heroin)
  • stimulantia (bland annat amfetamin)
  • inhalerbara rusmedel (bl.a. lim, bränslen)
  • lugnande läkemedel
  • vissa smärtstillande läkemedel
  • barbiturater (bl.a. vissa sömnmediciner)
  • hallucinogener (bl.a. LSD).

DAST-20 (Drug abuse Screening Test) www.päihdelinkki.fi

Ett frågeformulär som hjälper dig att få en helhetsbild av dina problem, och de skador som hör ihop med droganvändning, och hur svåra de är. Testet gör det sedan lättare att börja diskutera saken. DAST-20​ Problem med ​drog- och läkemedelsbruk.


Föregående sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019