Nyttan och riskerna av motion vid diabetes

​​​​

​​​​Den som har diabetes kan motionera lika väl som andra. Innan träningen inleds är det viktigt att fundera över alla faktorer som är kopplade till sjukdomen. Det är bra att tala med den egna läkaren eller diabetesskötaren om man inte är van från tidigare att röra sig och man avser att öka motionen avsevärt jämfört med tidigare.

Motion är till mer nytta än skada

Allmänna hälsofördelar

Motionen har samma fördelar för diabetikers hälsa och humör som allmänt för människor. Det är viktigt att hitta meningen med motion genom motionsformer som man själv uppskattar. Hälsofördelar fås när konditionen förbättras, muskelkonditionen ökar och rörelsekontrollen utvecklas. När konditionen förbättras orkar man även bättre med vardagssysslorna.

Hjälp med viktkontroll

Motion hjälper även att hålla vikten under kontroll. Även om ökningen av motion inte minskar vikten påverkas kroppen positivt. Muskelmassan ökar och fettandelen minskar. Förändringen förbättrar insulinkänsligheten och gör glukosomsättningen effektivare.

Effekt på blodsocker

Motionens effekt på blodsockernivån beror på många olika faktorer. Vanligtvis ökar motion insulinets effekt och blodsockret kan sjunka lättare. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid den föregående insulindosen och injektionsstället. Träningens längd och effekt, behandlingsbalans och måltid har betydelse för hur blodsockret uppträder under träningen och efteråt. Genom noggrann uppföljning av blodsockret är det möjligt att utreda hur olika motionsformer påverkar den egna kroppen.

Inverkan på blodfettvärden

Motion sänker totalkolesterolet samt ökar andelen av det goda HDL-kolesterolet.

Risken för hjärthändelser minskar

Motion förbättrar hjärtpumpverksamheten samt sänker blodtrycket och vilopulsen då hjärtarbetet minskar. Enligt undersökningar är regelbunden motion nyttig och den minskar risken för hjärthändelser.

Nytta för muskler och skelett

Måttlig motion med lämplig effekt (till exempel en rask promenad, lätt jogging) stärker benstommen och vävnaderna som omger lederna. Samtidigt sänker den risken för muskel- och skelettbesvär och artros.

Risker med motion

Risk för hypoglykemi

Risken för alltför lågt blodsocker, alltså hypoglykemi, under träningen upplevs som den största olägenheten i samband med motion. Rädslan för hypoglykemi, särskilt vid typ-1 diabetes, beror ofta på att man inte har förberett sig på rätt sätt inför träning. På grund av rädslan hålls blodsockret medvetet för högt och således blir nyttan av träningen även mindre.

Belastningsskador

Motion kan orsaka belastningsskador och andra ledbesvär även hos diabetiker. Tävlingsidrott och särskilt kontaktsport ökar risken för skador.

Följdsjukdomar och motion

Även om regelbunden motion i huvudsak skyddar mot hjärthändelser, ökar å andra sidan risken för hjärthändelser i samband med motion. Om en diabetiker har svåra följdsjukdomar eller andra sjukdomar eller om han eller hon är äldre är en läkarbedömning nödvändig före ett ansträngande konditionsträningsprogram inleds.

En diabetiker som har konstaterade svåra förändringar i ögonbotten, glaskroppsblödningar eller svårare neuropati (nervskador), måste undvika motionssporter som kräver ansträngning och plötsligt höjer blodtrycket (till exempel tyngdlyftning).

Diabetes gör att hudens skyddskänsel störs. Det leder till att redan ett litet skavsår i en diabetikers fot kan leda till svåra fotproblem. Vid motion är bra skor, regelbunden kontroll av fötterna och noggrann vård mycket viktiga för att hindra fotskador.

Föregående sidaNästa sida

​ 


 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019