Motion som lämpar sig för en diabetiker

​​​

Samma typ av motion rekommenderas för personer med diabetes som vanligtvis för andra personer. Motionskakan är ett praktiskt sätt att visualisera vanliga m​​otionsrekommendationer.

Enligt forskningsresultat verkar det inte ha någon betydelse med avseende på glukosomsättningen eller konditionen om man tränar under längre perioder i taget på en måttlig belastningsnivå eller om man istället gör upprepade träningspass i full fart. Det är värt att observera att högintensiv intervallträning HIIT (High Intensity Interval Training) förbättrar glukosomsättningen i musklerna snabbt och insulinkänsligheten, särskilt hos personer med typ-2 diabetes. Den passar även för personer med andra typer av diabetes.

Var och en kan alltså välja en träningsform som passar den bäst. Den bästa effekten med avseende på hela kroppen uppnås genom att motionera regelbundet och växla mellan aerobiska och icke-aerobiska motionsformer.

Konditionsträning

 • måttligt ansträngande eller ansträngande konditionsträning, åtminstone 30 min dagligen, alltså minst 2,5 timmar per vecka
 • mängden träning kan även samlas i mindre perioder på till exempel 10 – 15 minuter
 • den vanligaste formen av motionsträning är gång, men det finns många andra alternativ (till exempel cykling, simning, löpning, skidåkning och skridskoåkning)
 • mer ansträngande konditionsträning ger ett mervärde, rekommenderas särskilt för de yngre

Styrketräning

 • styrketräning rekommenderas minst två eller helst tre gånger per vecka
 • inte under eftervarandra följande dagar * personer i alla åldrar drar nytta av styrketräning, även äldre personer för att upprätthålla funktionsförmågan
 • om man har muskel- och skelettskador som begränsar rörligheten är det ofta möjligt att skräddarsy ett styrketräningsprogram

Stretching och balansträning

 • stretching 2 – 3 gånger per vecka upprätthåller rörligheten i lederna som försämras med åldern och i takt med uppkomsten av diabetesrelaterade följdsjukdomar.
 • balansträning 2 – 3 gånger per vecka rekommenderas efter att man fyllt 50
 • eftersom stretching och balansträning dock inte påverkar riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar eller insulin- och glukosomsättningen ersätter de inte konditionsträning eller styrketräning

Vardagsmotion

 • vardagsmotion är ett viktigt sätt att öka mängden motion
 • om belastningsnivån är åtminstone måttlig, är hälsoeffekterna av samma typ som effekten av konditionsträning och då kan vardagsmotionen ersätta konditionsträningen

Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  27.5.2019