Motion

​​

Regelbunden och mångsidig motion främjar funktionsförmågan och hälsan samt förebygger och behandlar många sjukdomar. Personer som motioner regelbundet har en mindre risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar - detta gäller även personer med diabetes. Insulinbehandlingen har egna utmaningar i samband med motion och därför är det viktigt att motionen samordnas noggrant med diabetesbehandlingen.

En person som börjar motionera bör fundera vilka förväntningar han eller hon har på motionen, hur ofta och vilken typ av träning han eller hon vill utöva. För att hitta glädje, ändamålsenlighet och nytta ska man lyssna på den egna kroppen, hitta en lämplig form och mängd av motion.


 

pic Motionens effekt på kroppen

De positiva effekterna av motion är av samma typ för diabetiker som för friska personer, läs mer

pic Nyttan och riskerna av motion vid diabetes

En person som har diabetes kan motionera lika bra som andra, läs mer

pic Motion som lämpar sig för diabetiker

Den bästa effekten för hela kroppen fås genom regelbunden motion, läs mer

pic Samordning av motion och annan behandling

Olika motionsformer påverkar blodsockret på olika sätt, läs mer


 


Uppdaterad  27.5.2019