Mer information om kolhydrater

​​​

Diabetesförbundet

På Diabetesförbundets webbsidor finns en kolhydrattabell (på finska) och även en förkortad version för utskrift.

Läs mer:

Kolhydrattabell (Diabetesliitto, på finska)

Livsmedelsmärkning

Enligt lagen måste näringsinnehållet antecknas på livsmedelsförpackningar per 100 gram (g) produkt. I en del av produkterna anges näringsinnehållet per en portion (frivillig märkning). Om näringsinnehållet endast anges per 100 g behövs produktens vikt för att beräkna den totala kolhydratmängden.

I bilden nedanför visas ett exempel på en förpackningsmärkning. I exempelbilden väger en portion färdiglagad mat 320 g. Portionen innehåller totalt 320 g x 14 g/ 100 g ~ 45 g kolhydrater (resultatet är avrundat till närmaste 5 g)

GDA-märkningen (%-andel för dagligt rekommenderat intag för vuxen) på livsmedelsförpackningarna kan inte användas för att uppskatta mängden kolhydrater. Märkningen innehåller inte den totala kolhydratmängden i portionen utan endast sockret som produkten innehåller.

Fineli – Livsmedelsdatabas

Livsmedelsdatabasen som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd finns på nätet https://fineli.fi och den innehåller information om över 4000 livsmedel. För samtliga finns kolhydratmängden per 100 g. För de flesta livsmedlen finns även information om olika stora portioner.

På bilden visas hur man med sökfunktionen på websidan Fineli kan välja en portionsstorlek för det sökta livsmedlet och programmet räknar näringsfaktorerna.

Till exempel finns det 18 g kolhydrater i en medelstor bagel (vikt 40 g), det vill säga 20 g när man avrundar vikten till närmaste 5 g.

Exempelbilderna har lånats från webbsidorna Fineli.fi (källa: Institutet för hälsa och välfärd, Enheten för nutrition. Fineli livsmedelsdatabas. Version 18 Helsingfors 2017. https://fineli.fi).

Livsmedelsproducenter och restaurangkedjor

På livsmedelsproducenternas webbsidor finns det ofta information om näringssammansättningen i produkterna. Motsvarande information om matportioner kan också finnas på restaurangkedjornas webbsidor. Vissa restaurangkedjor (t.ex. Hesburger, McDonald’s) har på sina webbsidor en näringsräknare som man kan använda för att räkna näringsinnehållet i den önskade matportionen.

Andra informationskällor

För att identifiera och räkna kolhydrater finns det öppet tillgängliga mobilapplikationer, some t.ex. Huomahiilari ( på Finska) och kommersiella mobilappar. De kommersiella apparna är för tillfället i huvudsak på engelska.

För måltidshelheter kan man också använda matdagboksapplikationer som finns gratis t.ex. på webbsidan Finelli.fi kommersiella på nätet och som mobilappar. Det finns dessutom kolhydrattabeller som är sammanställda av kommersiella aktörer både som tryckta pappersversioner och på deras webbsidor.

Läs mer:

​​​Mobilapplikation Huimahiilari (på finska)

Matboksapplikation Finelli.fi (på finska)

Föregående sida

 ​​
 

Uppdaterad  27.5.2019