Kolhydrater

Kolhydrater är födoämnen som omvandlas till socker. Dessa indelas i absorberbara (sådana som upptas, dvs. sockertyper och stärkelse) och icke-absorberbara (sådana som inte upptas, dvs. kostfiber). Kolhydrater intas dagligen enligt eget behov och aptit. För den som använder måltidsinsulin är det viktigt att lära sig att uppskatta kolhydraterna som ingår i måltiden. Då kan man beräkna måltidsinsulinmängderna och få flexibilitet i måltiden. På så sätt blir det också lättare att prova på nya maträtter och ändra måltidsrytmen.

Det är bra att lära sig att identifiera kolhydratinnehållande livsmedel. Spannmålsprodukter, fruk​ter och bär samt mjölkprodukter är viktiga energi- och födoämneskällor för kroppen och påverkar blodsockret efter måltiden. Mängden kolhydrater varierar vid olika måltider beroende på måltiden i sin helhet, portionsstorleken, maträtten och aptiten.


Identifiering av kolhydratkällor

Vilka livsmedel innehåller kolhydrater? Vilka livsmedel behöver man inte beakta när man räknar kolhydrater i en måltid? Läs mer

Kolhydraträkning och dosering av måltidsinsulin

En visuell uppskattning av portionsstorlek är tillräcklig, uppskattningen behövs för att dosera måltidsinsulinet rätt, läs mera

Mer information om kolhydrater

Var hittar du mer information om kolhydrater, läs mer


Uppdaterad  20.9.2019