Uppföljning av pumpbehandling

​​​Pumpens inställningar och användningsdata ska laddas upp på en dator före mottagningsbesök. Därefter går det att kolla informationen alternativt på en datorskärm, eller i en utskrift. Vi rekommenderar att användaren själv hemma och på förhand laddar upp informationen i en molntjänst.

Pumpinformationen berättar om hur ofta kanylen har bytts, hur stora de totala dygnsmängderna av insulin och kolhydrater har varit och hur de har varierat, och hurdant förhållandet mellan basinsulin och direktverkande har varit. Dessutom kan man se hur mycket korrigeringsinsulin som behövts, och hur väl doseringsguidens förslag har stämt in på insulinbehovet vid olika måltider.

Programmet använder resultaten från blodsockermätningar och glukossensorering för att räkna ut blodsockrets medelvärde, hur stor del av tiden som värdet hållit sig inom målintervallet, och andra parametrar som hör samman med att blodsockret varierar, eller fluktuerar som man brukar benämna det.

Om det visar sig vara svårt att uppnå behandlingsmålen trots att man använder insulinpump kan man försöka leta fram problempunkterna i behandlingen med hjälp av glukossensorering, förutom att man förstås ger mer handledning.>

Vid egenvård och uppföljning fäster man speciell uppmärksamhet vid följande frågor:

  • Har du haft för låga blodsockervärden, dvs. hypoglykemi?
  • Har du haft svåra fall av hypoglykemi, när du har behövt hjälp av någon annan för att klara dig?
  • Har du haft ketossymtom? Har du behövt mäta ketonerna?
  • Har du vågat testa pumpens olika funktioner i varierande situationer?
  • Har du kunnat förutse olika situationer genom att ändra insulindoseringen?
  • Har pumpen underlättat din dagliga egenvård?

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019