Tanken med pumpbehandling

Dosering av direktverkande insulin i fettvävnaden under huden i små pulser med pump är hittills det bästa sättet att imitera en normal bukspottkörtelfunktion.

​​​​​​ Vid behandling med insulinpump doserar man direktverkande insulin i vävnaden under huden i ett kontinuerligt flöde. Dessutom doserar man direktverkande insulin till måltider och vid behov korrigerande insulindoser med pumpen.

Pumpen är ett bra alternativ om man inte når en önskad blodsockerbalans trots god egenvård och flerdosbehandling med insulinpennor. Med pumpen kan man reglera dosen basinsulin så att den är olika under olika tider på dygnet och olika dagar. Man kan också stoppa pumpen ett tag om man förutspår lågt blodsocker. Då sjunker mängden snabbinsulin i kroppen med tiden.

En viktig egenskap hos pumpen är möjligheten att använda en bolusräknare, dvs. en dosguide.

Dosguide

Dosguide föreslår en lämplig insulinmängd till måltiden. Dosguiden skiljer sig åt något mellan olika pumpar, men man ställer i princip in följande uppgifter för olika tider på dygnet i den:

  • önskad blodsockernivå
  • snabbinsulinets uppskattade verkningstid
  • insulinkänslighetsfaktor (ISF), dvs. hur mycket en enhet direktverkande insulin sänker blodsockret
  • Kolhydratkvoten, dvs. hur bra en enhet direktverkande insulin täcker kolhydraterna.

Blodsockervärdet som uppmättes före måltiden överförs till dosräknaren. Personen matar in mängden kolhydrater i maten i dosräknaren och får ett dosförslag som han antingen godkänner eller avslår. Om man t.ex. ska motionera efter måltiden minskar man den föreslagna dosen baserat på tidigare erfarenheter.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019