Pumpbehandling och sensorering

Om man inte lyckas uppnå behandlingsmålen trots att blodsockret mäts tillräckligt ofta och resultaten används för att räkna ut lämplig insulindosering, kan glukossensorering behövas.

Kombinerad pumpbehandling och glukosskanning

Den som använder insulinpump har vanligtvis nytta av att mångsidigt kunna följa med sockerbalansen: både genom att kolla uppföljningshistoriken på längre sikt, och omedelbart i de situationer som varierar från dag till dag.

Upprepad glukosskanning berättar om blodsockernivån, men dessutom också om blodsockertrenden, dvs. om ditt blodsocker håller på att sjukna eller stiga, och hur fort förändringarna sker. Tack vare det blir det möjligt att vid behov reagera på resultaten genom att justera insulinpumpens inställningar. I allmänhet rekommenderar man minst tio skanningar per dag.

Det är även möjligt att i efterhand kolla hur blodsockret betett sig ur en glukoskurva som ritas upp på läsplatta eller smartenhet. Om nattlig hypoglykemi medan du sover är problemet, eller att du inte längre har hypoglykemikänningar, kan du i stället för periodvis glukosskanning behöva det som vi kallar glukossensorering. Glukossensorn varnar när blodsockerhalten sjunker.

Enligt läkemedelsmyndigheterna måste den som använder doskalkylator mäta sitt blodsocker med blodprov från fingertoppen.

När behöver man kontinuerlig glukosensorering vid pumpbehandling?

  • Om du redan har haft minst två allvarliga fall av hypoglykemi under det senaste året.
  • Om du har hypoglykemier, men inte har symtom och/eller inte känner av hypoglykemin.
  • Om HbA1c trots intensifierad och optimerad vårdhandledning ligger över 70 mmol/mol, eller om du inte har lyckats nå din personliga målnivå.
  • Om blodsockret varierar kraftigt, trots att du försöker sköta dig så gott du kan.
  • Under graviditet, om inte blodsockret hålls inom målintervallet för behandlingen.

Sensorerande pump

Vissa pumpmodeller är utrustade med ett integrerat och kompatibelt trådlöst mottagningssystem för kontinuerlig glukossenso​rinformation. Det betyder att pumpen är sensorerande. På bilden ser du glukossensoreringen under en veckas tid: De olika veckodagarnas kurvor visas i olika färg. Kurvan börjar kl. 00 och slutar kl. 24.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019