Olika pumpar

​​

​Pumpen ensam sköter inte din diabetes, utan är ett hjälpmedel som gör det lättare att korrigera varierande insulinbehov.

 

(klicka på bilden för att göra den större)

Sensorerande pumpar

  • På pumpens display kan man följa vävnadsglukosen när sensoreringen är påslagen.
  • Pumpen varnar om glukosvärdet svänger över gränserna.
  • Vissa pumpar kan ha en stoppfunktion eller förutspående stopp av insulindosering kopplad till sensoreringen. Då avbryts insulindoseringen t.ex. om man håller på att få eller får lågt blodsocker.
  • Sensoreringen påverkar inte insulindoseringen, förutom när den stoppas.
  • Det kan finnas kompatibla blodsockermätare som kan anslutas till pumpen och speciellt till dosräknaren.

Fjärrstyrda pumpar

  • Pumpen används med en fjärrkontroll med alla funktioner. Fjärrkontrollen har en bolusdosfunktion (dvs. insättning av extradoser) och dosräknare samt möjlighet att reglera insulinets basalflöde (dvs. basinsulin).
  • Fjärrkontrollen kan samtidigt vara en blodsockermätare som är ansluten till pumpen och dosräknaren.
  • Pumpen kan vara slangfri och behållaren som fästs på huden, dvs. pumpen, är då en engångspump.

Pumpar i Finland

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  12.6.2019