Ladda ner och undersöka uppgifterna i pumpen

Det är alltid en god idé att periodvis själv analysera hur man använder pumpen och/eller sensorn. Det går utmärkt att använda sig av apparattillverkarens egna datorprogram eller molntjänster för detta.

Vårdenheter som ansvarar för pumpbehandling använder sig vanligen av apparatspecifika uppladdningssystem eller molntjänster som de kan ha ingått avtal om.

Även på internet finns det molntjänster där man kan ladda upp sina uppgifter. I dessa fall rekommenderar vi att användaren bekantar sig med vilka befogenheter man överlåter åt respektive tjänst, och om de uppfyller de skärpta EU-bestämmelserna som gäller dataöverföring och förvaring. Dessutom lönar det sig att kolla om vårdteamet kan få tillgång till och kan se resultaten via denna molntjänst.

Före mellananalysen lönar det sig att:

 • ​kontrollera att datum- och tidsinställningarna är rätt i blodsockermätaren och sensorn
 • kontrollera att de inställda gränsvärdesmålen är rätt inställda: det allmänt rekommenderade målintervallet är 3,9–10,0 mmol/l
 • skriva in matportionernas kolhydratmängder, samt insulindoser och mängden motion
 • mäta eller skanna blodsockret ofta, minst tre dagar i följd strax före mellananalysen.

Finns det sådant som borde redas ut närmare i mellananalysen?

 • Är basinsulinmängden lämplig? Om du vill få klarhet i detta kan du överväga ett så kallat basinsulintest, dvs. att lämna bort en måltid i sänder och kolla hur enbart basinsulinet verkar på ditt blodsocker. Om blodsockret stiger betyder det sannolikt att du behöver mera basinsulin under detta dygnsavsnitt. Om det sjunker innebär det på motsvarande sätt att basinsulinbehovet är lägre. Testet planerar du tillsammans med din diabetesskötare.
 • Är förhållandet mellan måltidsinsulin och kolhydrater rätt för de olika måltiderna? Försök hålla blodsockret så stabilt som möjligt före måltiderna när du ska analysera detta, och t.ex. undvika att äta mellanmål eller motionera före måltiden.
 • När kommer hypoglykemierna och hur reagerar du på dem?
 • Andra faktorer som du kan behöva utreda närmare kunde vara (en eller två saker i sänder) hur motion, stress, restaurangmat (fett, proteiner), alkohol, febersjukdomar, kortisonbehandling, menstruation, lediga dagar eller byte av infusions-set inverkar på balansen.

Bedömning av blodsockerbalans och insulinbehandling i mellananalysen

 • Totalmängden pumpinsulin per dygn, och hur stor andel av den som utgörs av basalinsulin, respektive bolusdoser (tilläggsinsulin).
 • Hur rätt doseringskalkylatorn träffar vid måltider och totalbehovet av bolusinsulin.
 • Blodsockermedelvärden: medeltal, standardavvikelse och en variationskoefficient som beräknas med hjälp av dessa två (CV % = standardavvikelsen dividerad med medeltalet x 100).
 • Medelvärdet och HbA1c: om målet för HbA1c ligger på 53 (–58) mmol/l, ligger det beräknade blodsockermedelvärdet vanligtvis på 8,5 (–9,3) mmol/l.
 • Blodsockervariationen anses vara låg om variationskoefficienten (CV %) är 36 % eller mindre.
 • Hur de egna blodsockermätningarna eller glukossensoreringen träffar målområdet, dvs. hur stor procentuell andel av mätningarna eller sensoreringarna som ligger inom målintervallet, eller över eller under det.

Insulinbehandlingens utvärdering

 • Är blodsockret lågt på morgonen (mer än en gång per vecka), på målnivån eller högt (två gånger eller flera per vecka)?
 • Är blodsockret lågt, på målnivån eller högt före middagen?
 • Är blodsockret lågt, på målnivån eller högt på natten?
 • Är blodsockret förhöjt efter måltider, dvs. värden som ligger över 10 mmol/l, eller över den personliga målnivån två timmar efter det att du tog ditt måltidsinsulin?
 • Har du hypoglykemi efter måltider, dvs. blodsockervärden som ligger under 4 mmol/l tre timmar efter det att du tog ditt måltidsinsulin?
 • Sågar blodsockervärdet upp och ner, dvs. "åker berg- och dalbana"?
 • Har du för låga eller för höga blodsockervärden i samband med motion, strax efter den eller under den natt som följer?
 • Andra observationer? På bilden ser du en dygnssensorering.

Vad tycker du själv att är lättast i din diabetesbehandling, dvs. sådant som ger en känsla av att lyckas?

 • att räkna kolhydrater och räkna ut hur mycket måltidsinsulin jag behöver?
 • att ta hänsyn till motion när jag äter och doserar ditt insulin?

att mäta och följa upp mitt blodsocker?

 • att korrigera höga blodsockervärden med hjälp av insulin?

Ibland stöter du kanske på någonting som du tycker att du behöver jobba vidare på. Då lönar det sig först att försöka hitta de goda dagarna, och att fundera på vad du gör under dem som du skulle kunna göra oftare. Om du tar tag i något av de vanligare problemen kan det ofta på samma gång hända att du löser flera andra problem. Kom också ihåg att det är svårt att vara perfekt – och det behövs inte heller. På bilden ser du Huimahiilari-spelet. Du kan ladda ner det i App Store och Google Play.

Hur skickar man mellananalysdata eller pumprapporter till vårdenheten?

Vanlig e-post är inget säkert dataöverföringssätt. Många vårdenheter använder sig av molntjänster för att ladda upp och ner pump- och sensordata. Kolla med din vårdenhet! Ladda upp dina pump- och sensordata på förhand innan du besöker mottagningen, för då kan du vara säker på att ni under besöket får möjlighet att koncentrera er bara på det viktiga.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019