Inledning av pumpbehandling

Vården inleds och följs upp vid någon vårdenhet som är välbekant med detta område.

​​

Om personen inte redan får behandling vid en vårdenhet som är inriktad på typ-1 diabetes kommer den vårdande läkaren att skriva en remiss till en sådan enhet för utvärdering av möjligheten att påbörja pumpbehandling. På mottagningen utreds alla de olika problem som har uppstått med den nuvarande behandlingen, och alla de saker som man vill rätta till eller underlätta genom att byta till pumpbehandling.

Den som kommer att använda pumpen ställer tillsammans med vårdpersonalen upp målsättningar för vården, och följer regelbundet upp hur målen förverkligas.

Innan pumpbehandlingen börjar brukar man ofta göra en så kallad glukossensorering. Man måste veta tillräckligt om den tidigare behandlingen för att kunna ställa in pumpen rätt. Därför är det väl värt att dokumentera den tidigare behandlingen tillräckligt noggrant. Insulindoserna under pumpbehandlingen är i allmänhet något lägre än vid behandling med multipla injektioner.

Innan man får börja med pumpbehandling hör det till att man "torrövar". Det betyder att man bekantar sig med pumpens olika funktioner och knappar hemma, under den tid som flerinjektionsbehandlingen ännu pågår. Man måste kunna olika grundläggande saker som att sätta in och byta insulinbehållaren, ställa i ordning kanylen, ställa in dygnsdosen för basinsulinet, kolla och ändra inställningarna, ställa in måltidsdosen, dvs. den dos av direktverkande insulin som man tar vid måltider, skilt för varje tillfälle, och bedöma och vid behov ändra inställningarna enligt doseringsguiden.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019