Insulinpreparat

​​​​​​​

Insulinpreparaten verkar individuellt, varför det är viktigt att man hittar ett lämpligt alternativ som passar diabetikern och dennes egen livsrytm, när man planerar insulinbehandlingen eller gör ändringar i vården. Insulinpreparaten kan delas in på olika grunder:

  • På basis av verkningstid, i snabbverkande, korttidsverkande, långtidsverkande samt blandinsulin
  • På basis av kemisk struktur och framställningssätt, i humaninsulin och insulinderivat (animaliskt insulin används numera i mycket liten utsträckning)
  • På basis av användningsprincip, i bas- och måltidsinsulin

En person som lider av diabetes bör känna till verkningstiden och -sättet hos de preparat som används, samt principerna för dosering. Då är det lättare att genomföra insulinbehandlingen på ett smidigt sätt.

Basinsulin

Med basinsulin strävar man efter att garantera ett kontinuerligt insulinbehov särskilt på natten och mellan måltider, varför långtidsverkande insulinpreparat är den bästa alternativet vid injiceringsbehandling. Doseringen av basinsulin bör ske utan avbrott i alla situationer.

Vid insulinpumpbehandling sköter långtidsverkande insulin basinsulinets uppgift, vilket pumpen kontinuerligt doserar ut i små mängder i underhudsfettvävnaden.

Måltidsinsulin

Snabbinsulin och korttidsverkande insulin är insulin som tas i samband med måltid. Deras uppgift är att bromsa höjningen av blodsockret efter måltiden. I praktiken doseras måltidsinsulinet i samband med måltiderna eller när man korrigerar tillfälligt förhöjda blodsockervärden.

I en insulinpump används endast snabbverkande insulin med vilket man tillgodoser både insulinbehovet vid måltider och det kontinuerliga basinsulinbehovet.

Blandinsulin

Blandinsulin är ett insulinpreparat som innehåller både långtids- och snabbverkande insulin. Blandinsulin injiceras i samband med måltid och när man använder det måste matmängden, måltidsrytmen och motionen vara på samma nivå varje dag.

Största delen av insulinpreparaten är klara till färgen och behöver inte blandas före injiceringen. Om man använder ett kristalliserat insulin är det mycket viktigt att det blandas noggrant innan injiceringen.

Oanvända insulinpreparat ska förvaras kallt, i en temperatur på, +2– +8 °C​. Insulin som är i användning förvaras i rumstemperatur. Det är viktigt att se till att insulinet inte kommer åt att frysa eller utsätts för höga temperaturer (+30 °C). Öppnade insulinpreparat ska inte användas efter tillverkarens angivna bäst före datum.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019