Stuckit för mycket insulin

Basinsulinet verkar länge, och därför kan dubbla injektioner av basinsulinet vara farligare än om du sticker t.ex. ditt måltidsinsulin dubbla gånger. Direktverkande måltidsinsulin uppnår sin högsta effekt inom 1–2 timmar, och effekten varar i 3–5 timmar.

Dubbla injektioner av basinsulin

Om du misstänker att du kan ha tagit en dubbeldos av basinsulin ska du mäta ditt blodsocker eller kolla sensoravläsningen med 2–3 timmars intervaller, ända tills du ska ta din nästa dos av basinsulin, dvs. i 12–14 timmar. Se till att du har kolhydrathaltig/sockerhaltig mat och dryck till hands. Om blodsockret sjunker ska du äta extra mellanmål utan att ta direktverkande insulin. Ät eller drick vid behov saft, smörgås och mjölkprodukter, dvs. födoämnen som innehåller både sådana kolhydrater som sugs upp snabbt, och sådana som sugs upp långsamt – men inte för mycket. På motsvarande sätt kan du minska mängderna av direktver kande insulin vid måltider, eller till och med lämna bort dem.

Om du känner dig osäker eller är ensam hemma, eller om du tagit rejält för mycket insulin lönar det sig att be någon annan om hjälp, eller att uppsöka sjukhus.

Dubbla måltidsdoser

Om du har stuckit dubbla doser av måltidsinsulinet ska du äta en mängd kolhydrathaltig mat, eller dricka någon kolhydrathaltig dryck som motsvarar ditt eget insulin/kolhydratsförhållande. Om t.ex. 1 enhet direktverkande insulin för dig motsvarar 10 g kolhydrater, och du har tagit 5 enheter för mycket behöver du 50 g extra kolhydrater. Mät ditt blodsocker eller kolla din sensoravläsning med 1–2 timmars intervaller i fyra timmar. Om du känner dig osäker på hur du ska hantera situationen, eller om ditt blodsocker sjunker under 3 mmol/l ska du uppsöka jouren.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019