Glömde din insulininjektion

​​​

Om du har glömt att ta ditt basinsulin kommer blodsockret att börjar stiga efter det att den förgående injektionens effekt börjar avta, och du drabbas av insulinbrist. Blodsockret ökar med olika hastighet hos olika individer. Om du känner dig osäker på hur du ska hantera en sådan situation, ta då kontakt med din egen vårdenhet, eller uppsök jouren. I värsta fall kan för lite basinsulin leda till ketoacidos, och då måste du få behandling på sjukhus.

Om du en gång glömmer att sticka måltidsinsulinet kommer ditt blodsocker att stiga för en kortare tid. Det leder inte till insulinbrist, eftersom ditt basinsulin verkar i bakgrunden.

Om du misstänker att du glömt en basinsulininjektion, men inte är säker

  • Mät ditt blodsocker eller kolla sensoravläsningen genast, och därefter med 4 timmars mellanrum. Om du börjar må dåligt eller om ditt blodsocker stiger över 14 mmol/l ska du dessutom mäta ketonerna.
  • Om ditt blodsocker är högt, t.ex. över 10 mmol/l, korrigera det med långverkande insulin enligt din egen insulinkänslighetsfaktor. Om t.ex. en enhet direktverkande insulin i ditt fall sänker blodsockret med 2 mmol/l innebär ett blodsockervärde på 14 mmol/l att du kan ta 2–3 enheter direktverkande insulin i korrigeringssyfte.
  • Om blodsockret och ketonerna är höga och du mår dåligt, eller inte själv klarar av att hantera situationen ska du ta kontakt med din vårdenhet eller uppsöka jouren.

Om du är säker på att du glömt ta din basinsulininjektion

En bortglömd injektion av basinsulin får inte ersättas med dubbeldos av basinsulin, eftersom det kan leda till att blodsockret sjunker för lågt. Basinsulinet ska tas i en sådan dos som motsvarar det återstående antalet timmar tills du ska ta nästa injektion, och höga sockervärden ska dessutom korrigeras med direktverkande insulin. Följande injektion med basinsulin tas enligt normalt schema, i normal tid och normal dos.

Exempel: du tar basinsulinet två gånger om
dagen:

Låt oss anta att basinsulindosen är 12 enheter på morgonen kl. 7–8, och 10 enheter på kvällen kl. 21–23. På eftermiddagen kl. 15 upptäcker du att ditt blodsocker ligger på 16 mmol/l trots att du har tagit de normala måltidsdoserna. Mät då ketonerna om du har en ketonmätare. Om du är säker på att du har glömt att ta morgoninjektionen med basinsulin kan du för de resterande timmarna, kl. 15–21, dvs. för sex timmar ta en dos basinsulin som motsvarar denna tid, alltså 5 enheter (12 enheter / 13 timmar x 6 timmar = 5,4). Dessutom ska du korrigera ditt höga blodsocker med direktverkande insulin.

Exempel: du tar basinsulinet en gång
om dagen:

Basinsulindosen är 20 enheter kl. 20–21. Ditt blodsocker ligger på morgonen kl. 7 på 20 mmol/l. Mät då ketonerna om du har en ketonmätare. Om du är säker på att du har glömt ta din basinsulinsinjektion föregående kväll kan du ta en dos basinsulin som motsvarar tiden från 07–21, dvs. 14 timmar, alltså 11 enheter (20 enheter / 24 timmar x 14 timmar = 11,6 enheter). Dessutom ska du korrigera ditt höga blodsocker med direktverkande insulin.

Om du glömmer ta din Degludekinsulininjektion
​(Tresiba®):

Degludekinsulinet verkar i över ett dygn. Om injektionen fördröjs eller om du glömmer ta den ska du ta din normala dos så snart du kommer ihåg. Därefter ska doseringen fortsätta enligt normalt schema. Observera emellertid att tiden mellan två Tresiba®-injektioner måste vara minst 8 timmar.

Om du glömmer ta måltidsinsulin

Du kan sticka din normala dos genast efter måltiden. Om du känner att blodsockret är högt efter måltiden ska du mäta ditt blodsocker, eller kolla sensoravläsningen. Om du är säker på att du har glömt ta måltidsinsulinet kan du korrigera ditt höga blodsocker med en dos som du beräknar utgående från din insulinkänslighet. Annars väntar du till följande måltid och sticker då en korrigeringsdos med direktverkande insulin, utöver din normala dos av måltidsinsulin.

Vid nästa måltid sticker du alltså: måltidsinsulin enligt portionens kolhydratinnehåll + korrigerar ditt höga blodsocker enligt din individuella insulinkänslighet.

Läs mer:

Korrigeringsinsulin, Diabeteshuset.


Föregående sidaNästa sida

​​​ 


​​
 

Uppdaterad  11.6.2019