Inleda insulinbehandling vid typ-2 diabetes

Vid typ-2 diabetes kan man behöva behandlas tillfälligt med insulin om man plötsligt får en annan sjukdom. Mer bestående insulinbehandling behövs om man inte uppnått behandlingsmålen med annan behandling eller om man utvecklat insulinbrist.

Typ-2 diabetes beror på att insulinets funktion i vävnaderna har försämrats, vilket även kallas insulinresistens, och att det utsöndras för lite insulin från bukspottkörteln för att uppfylla kroppens behov. Typ-2 diabetes behandlas i första hand genom att rätta till insulinresistensen och minska behovet av insulin med hjälp av kost, motion, livsstil och viktnedgång vid övervikt samt olika läkemedel. När insulinresistensen och blodsockret rättas till förbättras oftast också kroppens egen utsöndring av insulin. Med åren försämras ofta kroppens förmåga att utsöndra insulin kraftigt.

När det behovet för insulinbehandling uppstår bör man inte skjuta upp injektionsbehandlingen. Många tror att insulinbehandling är ”den sista utvägen” och skjuter därför ofta upp det. Genom att rätta till blodsockernivån med hjälp av insulinbehandling mår man bättre och blir piggare. Det är tekniskt lätt och i stort sett smärtfritt att inleda behandlingen med dagens injektionsredskap. Det är viktigt med stöd och råd från den egna sjukskötaren och läkaren i början. Det är viktigt att kunna få lätt kontakt med sin sjukskötare eller läkaren om man har frågor om behandlingen eller om det uppstår problem.

De flesta med typ-2 diabetes som behöver insulinbehandling uppnår sina behandlingsmål genom att kombinera långverkande basinsulin med tabletter eller GLP-injektioner. Behandlingen är enkel att påbörja. Normalt sett lägger man till en injektion basinsulin till tabletterna. Injektionen tas oftast på kvällen strax innan man lägger sig. Långverkande basinsulin förhindrar att det frigörs socker från levern när det inte ska under natten och mellan måltiderna och gör att blodsockret hamnar på önskad nivå, speciellt när man vaknar på morgonen.

Insulinbehandlingen kan inledas på hälsocentralen eller inom den övriga öppenvården. Sjukskötaren ger råd och visar hur man injicerar insulinet och förklarar hur man använder injektionsredskapen. Tillsammans med läkaren bestämmer man hur stor insulindos och hur många tabletter man ska ta. På vårdplatsen får man också instruktioner om hur man reglerar insulindosen på basen av sina blodsockermätningar.

Det kan kännas skrämmande och otryggt till en början att byta till den nya behandlingsformen. Många är rädda för att blodsockret ska sjunka för lågt, speciellt då man ofta ger insulin innan man lägger sig. Eftersom insulindosen höjs stegvis baserat på blodsockervärdet brukar blodsockret oftast inte sjunka för mycket.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019