Blandinsulin och flerdosbehandling

När det inte räcker med basinsulin och annan medicinering

Om en person med typ-2 diabetes får alldeles för högt blodsocker efter måltider trots kostbehandling, annan blodsockermedicinering och basinsulinbehandling överväger man att lägga till måltidsinsulin till behandlingen. Om man har en regelbunden dagsrytm och måltidsrytm kan man även använda blandinsulin.

Personer med typ-2 diabetes kan med åren utveckla en märkbar insulinbrist. Principerna för flerdosbehandling skiljer sig i sådana fall inte från behandlingen av typ-1 diabetes. En del har däremot kraftig insulinresistens som ökar behovet av insulin dramatiskt och kan behöva mycket större insulindoser jämfört med flerdosbehandlingen vid typ-1 diabetes. Vid typ-2 diabetes använder man ofta andra diabetesläkemedel parallellt med flerdosbehandlingen.

Blandinsulin

Blandinsulin består av snabb- och långverkande insulin i en bestämd proportion. Blandinsulin ges 1–3 gånger om dagen. Det kan vara ett alternativ för en person som har ungefär samma mattider, matmängder (antal kolhydrater i maten) och motion från dag till dag.

Flerdosbehandling

För personer i arbetsför ålder eller personer som annars vill ha en flexibel behandling, på grund av sin livsstil och sina matvanor, inleds flerdosbehandling efter personens behov med snabbverkande måltidsinsulin kombinerat med 1–2 injektioner långverkande basinsulin. Man kan också behöva flerdosbehandling om bukspottskörteln inte tycks producera tillräckligt med insulin. När man inleder flerdosbehandling slutar man ofta med den övriga diabetesmedicineringen, men man kan fortfarande använda metformin och, efter övervägande, medel som ökar känsligheten för insulin eller tar bort glukos om det inte finns kontraindikationer för dem, dvs. omständighet som gör att de inte ska användas.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  10.6.2019