Allmänt om insulinbehandling vid typ-2 diabetes

​​​​Insulinbehandling bör alltid inledas om man inte nått behandlingsmålen på annat sätt. Man kan också behöva insulinbehandling tillfälligt om man har en infektionssjukdom eller ett annat stresstillstånd i kroppen, som t.ex. operation, skada eller kortisonbehandling.

Beslutet om att inleda insulinbehandling och antalet injektioner baseras alltid på personens allmäntillstånd och sjukdomsskede. Förutom blodsockernivån och sockerhemoglobinet, HbA1c, påverkas beslutet även av individuella mål uppsatta för blodsockerbalansen, hur länge personen varit sjuk, viktförändringar, personens förmåga att genomföra behandlingen själv samt personens ålder.

Insulinbehandling övervägs redan då typ-2 diabetes konstateras om HbA1c-nivån är mycket hög. Om man trots livsstilsbehandling och annan medicinering hela tiden har över 7 mmol/l i fasteblodsocker eller om HbA1c-nivån hela tiden är över den egna målnivån kan man också behöva insulinbehandling.

Om man gått upp i vikt trots att blodsockret är högt beror det troligen på att man ätit för mycket mat. Då är det viktigare att äta mindre än att inleda insulinbehandling. Om man är mycket överviktig bör man först behandla övervikten effektivt innan man inleder en insulinbehandling.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019