Måltidsinsulin och kolhydrater

​​

För att dosera rätt mängd måltidsinsulin måste man bedöma mängden kolhydrater. Personer med flerdosbehandling (och pumpbehandling) behöver alltid måltidsinsulin när de äter kolhydratrik mat eller mellanmål. Undantaget är när man “tankar mat” dvs fyller på energidepåerna före motion, korrigerar för lågt blodsocker och äter små mellanmål (högst tio gram kolhydrater) som man inte behöver ta måltidsinsulin för.

Behovet av måltidsinsulin anges som enheter (enh.) direktverkande insulin per tio gram kolhydrater. Mängden är individuell, men ligger oftast mellan 0,5–2 enh./10 gram kolhydrater. Behovet kan variera under dagen så att det är högre på morgonen och förmiddagen och minskar mot kvällen.

Måltidsinsulin

 • Injiceras huvudsakligen före måltid; direktverkande aspart, glulis och lispro ges 10–20 minuter före måltid beroende på blodsockernivån före måltiden och snabbare aspart ges 0–2 minuter före måltid.
 • Om blodsockret är förhöjt eller om maten höjer blodsockret snabbt injiceras direktverkande måltidsinsulin 15–30 minuter före måltid.
 • Dosen beror på måltidens kolhydratmängd, blodsockernivån före måltiden och om man motionerat före eller efter måltiden.
 • Om måltidsinsulinet tas i standarddoser är det viktigt att mängden kolhydrater i maten är ungefär densamma från dag till dag.

Bestämma dosen målti​dsinsulin

 • Startdosen måltidsinsulin hos vuxna är 0,5–1 enhet per tio gram kolhydrater. Dosen fastställs individuellt baserat på dubbla mätningar av blodsockret.
 • Dubbla mätningar innebär följande:
   • Blodsockret mäts innan en måltid.
   • Blodsockret mäts ungefär två timmar efter måltiden.
 • ​Med hjälp av dubbla mätningar kan man räkna ut kolhydratkvoten, dvs. hur många enheter måltidsinsulin som behövs per tio gram kolhydrater för olika måltider.
 • Förutom blodsockervärdena så skriver man upp eller noterar insulindoserna, kolhydratmängder och mängden motion i blodsockermätaren. Mängden måltidsinsulin och injektionstiderna är rätt om blodsockret är högst 2–3 mmol/l högre efter måltiden än före.
 • Behovet av måltidsinsulin kan variera beroende på infektionssjukdom, motion, menstruation, stress och viktändringar. Då bör man räkna ut förhållandet mellan måltidsinsulin och kolhydrater på nytt med hjälp av dubbla mätningar.

Föregående sidaNästa sida

​​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019