Justering av basinsulindosen

Man justerar själv doserna med basinsulin 1–2 gånger i veckan baserat på blodsockermätningarna.

Inom öppenvården ger man först små doser av basinsulin baserat på personens storlek, t.ex. 6–10 enheter per dygn. Glargin injiceras som en dos, t.ex. på kvällen vid läggdags eller på morgonen när man vaknat. Detemir- och NPH-insulin har kortare verkningstid än glargin och är också dosberoende. Därför delas totaldosen upp i två doser. Injektioner med små doser bör tas var 12:e timme. I fortsättningen kan man även dela upp den långverkande insulindosen på morgon och kväll och ge dem olika vikt enligt sin blodsockernivå så att insulindosen är antingen större eller mindre på kvällen eller morgonen.

Vid behandling av typ-2 diabetes kan man även ta dessa preparat som en enda injektion. Det gör man ofta på kvällen, så nära läggdags som möjligt.

Degludekinsulin och glargin 300 verkar i över ett dygn. Därför kan de ges när som helst på dygnet, dock ungefär samma tid varje dag.

Vid typ-1 diabetes justerar man dosen basinsulin 1–2 gånger i veckan med 5–10 %, dvs. vanligtvis 1–2 enheter. Vid typ-2 diabetes kan man på grund av insulinresistens justera dosen basinsulin något mer, dvs. med 10–20 %.

Riktlinjer för självjustering av basinsulin vid
​typ-1 diabetes

​Mätresultat (tre dagar i rad före måltid)​Ändring av dosen basinsulin
​Över 10 mmol/l​Öka basinsulinet med två enheter (eller 10 %) från den tidigare dosen.
​7–10 mmol/l​Öka basinsulinet med en enhet (eller 5 %) från den tidigare dosen.
​4–7 mmol/l​Behåll samma mängd basinsulin och mät i fortsättningen blodsockret på morgonen, före måltid och vid läggdags.
​Kontinuerligt under 5 mmol/l eller en mätning under 4 mmol/l utan någon tydlig anledning​Minska dosen basinsulin med två enheter (eller 10 %).

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019