Blodsockerkontroll vid flerdosbehandling

För att nå den önskade sockerbalansen och trygga en säker flerdosbehandling måste man mäta blodsockret flera gånger per dag.

​​​

Behovet av mätningar är individuellt och beror bland annat på hur stabil blodsockerbalansen är och hur dagsrytmen varierar.

När man inleder insulinbehandlingen och ändrar dosen och då blodsockerbalansen riskerar att svänga, som när man är sjuk, måste man alltid kontrollera blodsockret extra noga själv. Man mäter blodsockret så snart man vaknat på morgonen före frukost och vid läggdags på kvällen samt före måltider och två timmar efter måltider. Det är ett måste för att man ska kunna ändra insulindoserna på ett säkert sätt. Man antecknar mätresultaten och mängden kolhydrater som man ätit, injicerade insulindoser och eventuell motion i uppföljningshäftet/diabetesdagboken.

När man hittat en lagom dos basinsulin och ett bra förhållande mellan måltidsinsulin och kolhydrater räcker det för de flesta att mäta blodsockret så snart man vaknat på morgonen före frukost, före måltider och innan man lägger sig. Dessutom bör man alltid kolla blodsockret om man misstänker att det är för lågt eller för högt.

Justering av basinsulin

Dosen basinsulin justeras speciellt på basen av blodsockermätningen på morgonen, före middag och före kvällsmat. Basinsulinet har lagom effekt på natten om blodsockret är 4–7 mmol/l på natten.

Vid flerdosbehandling utgör andelen basinsulin ofta 30–50 % av den totala insulindosen under dygnet, beroende på vilket insulin man använt och vad man ätit. Om basinsulinets relativa andel är för stor måste man äta mellanmål och blodsockret sjunker för mycket, speciellt i samband med motion.

Reglering av måltidsinsulin

Dosen måltidsinsulin regleras genom att mäta blodsockret före måltiden och två timmar efter måltiden. Om förhållandet mellan måltidsinsulin och kolhydrater korrekt och injektionstiderna är rätt ska blodsockret vara högst 2–3 mmol/l högre efter måltiden än före.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019