Injicera insulin, steg för steg

Förberedelser

Kontrollera insulinet genom att titta på det (klart insulin får inte vara grumligt eller innehålla partiklar eller blod). Kontrollera giltighetstiden och se till att det inte kommit in luft i ampullen och att pennan är hel. Klart insulin behöver inte blandas innan det ges. Insulin som är grumligt blandas försiktigt i rumstemperatur genom att vända pennan (tio gånger) tills färgen blivit jämn.

Testa pennan

Sätt fast nålen vinkelrätt på pennan. Ta av båda nålskydden. Kontrollera därefter att det kommer insulin genom att dosera några enheter. Genom att hålla pennan upprätt när du trycker på injektionsknappen, töms eventuell luft i ampullen ut.

Fortsätt trycka tills det kommer en droppe på nålspetsen. Om det inte kommer någon droppe kan du behöva byta nål. Om det fortfarande inte kommer något insulin på nålspetsen efter att du har tömt ut luften och bytt nål ska du även byta ut pennan.

Ställ in dos

Välj insulindos genom att vrida på pennans ände, dvs doseringsknappen. Doseringsfönstret visar den inställda dosen.

Välj injektionsställe

Välj injektionsställe så här. Du behöver inte rengöra injektionsstället, såvida du inte uppmanats att göra det av någon anledning. Tänk på att rotera injektionsställena när du väljer injektionsställe. Insulin får inte ges i ärrvävnad, förhårdnader, födelsemärken eller blåmärken. Du bör också undvika att sticka i tatueringar.

Lyft upp ett hudveck

Lyft försiktigt upp ett hudveck mellan tummen och pekfingret. Om du har en insulinpenna med en kort 4 mm nål kan du även sticka vinkelrätt i huden utan att lyfta upp ett hudveck. Nålen brukar tryckas in vinkelrätt i hudvecket.

Dosera insulinet

Tryck lugnt in injektionsknappen i botten och låt nålen sitta kvar i tio sekunder (räkna till tio). Släpp hudvecket och dra ut nålen. Om du vill kan du trycka på injektionsstället med fingret en stund. Om du sticker lugnt och försiktigt gör det inget om det kommer en droppe insulin eller blod på huden.

Insulindosen har getts

När du gett hela dosen nollställs dosskalan på pennan.

Ta av den använda nål​en

Ta slutligen av nålen från pennan och lägg den i nålbehållaren. Förvara insulinpennan utan nål.

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019