Injektionsställen och upptag av insulin

​Injektionsställena, eller kanylställena om man har en insulinpump, har stor betydelse för upptaget av insul​in och dess effekt. Om man alltid injicerar insulin på samma ställe eller alltid har kanylen på samma ställe blir fettvävnaden hård och tjock. Insulinet tas upp ojämnt och dåligt på sådana ställen. Förhårdnaden kallas för lipohypertrofi, eller ”lipo”.

Upptaget av insulin kan variera stort beroende på injektionsställe, även om man inte har några synliga förhårdnader. Ojämnt och dåligt insulinupptag är den vanligaste orsaken till kraftigt svängande blodsocker och för högt blodsocker. När blodsockret svänger kontrollerar man alltid injektions- eller kanylställena och injektionstekniken.

Kontrollera injektionsställena

För att kunna minska på blodsockersvängningar som orsakas av ett ojämnt insulinupptag kontrollerar man injektionsställena och insulinpumpens kanylställen regelbundet på mottagningen. Genom att känna på injektionsställena hittar man förhårdnader som inte går att se med blotta ögat. Man kan även hålla koll på injektionsställena själv och se till att det inte uppstår några förhårdnader. Det viktigaste är att rotera injektionsställena och byta nål inför varje injektion.

Man ska låta bli att sticka i en befintlig förhårdnad i flera månader eller till och med några år.

Man kan sticka på magområdet, lårens utsida
​och längst upp på skinkan.

Man kan sticka inom ett stort område på magen, men måste lämna ett två fingrar brett område runt naveln i fred där man inte ger insulin. Hur väl insulinet tas upp varierar mellan olika injektionsställen. För det mesta får man snabbare effekt i magområdet och därför ger man ofta snabbverkande insulin i magen. Långverkande insulin ges i låren, skinkan eller magen.

Injektionsställenas temperatur och blodcirkulation påverkar upptaget av insulin. Bastubad, motion och massage påskyndar därför insulinupptaget. Injektionsställena och deras skick har stor betydelse för upptaget av insulin och dess effekt. Därför kontrollerar man dem regelbundet.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019