Hypoglykemiklassificering

Det är viktigt att utreda orsakerna bakom upprepade fall av lågt blodsocker och svår hypoglykemi för att kunna rätta till behandlingen och undvika dem i fortsättningen.

Lågt blodsocker, dvs. hypoglykemi kan delas in på olika sätt. Man kan till exempel gruppera hypoglykemier på basen av blodsockervärdet, eller på basen av symtom, tidpunkt eller hur ofta det förekommer:

  • lindrig, betydande eller svår hypoglykemi
  • hypoglykemi i vaket tillstånd eller under sömnen
  • tillfällig eller upprepad hypoglykemi

Lindrig, betydande eller svår hypoglykemi

Lindrig, betydande eller svår hypoglykemi

Hypoglykemi klassas som lindrig, betydande eller svår.

​Nivå​Gränsvärden för plasmaglukos

​Lindrig hypoglykemi

Lågt blodsocker som man klarar själv genom att äta eller dricka snabba kolhydrater, eller genom att minska dosen av direktverkande insulin före måltid

​<3,9 mmol/l och ≥3 mmol/l

​Betydande hypoglykemi

Markant låga blodsockervärden i egna mätningar eller i kontinuerlig sensorering (i minst 15 minuter), eller mätning av plasmaglukos i laboratorium

​<3,0 mmol/l
​Svår hypoglykemi Försämrad funktionsförmåga och en hypoglykemi som kräver hjälp av någon annan​Inge speciella blodsockergränser

Upprepad hypoglykemi

Betydliga eller svåra hypoglykemier kan leda till att du inte längre känner av symtomen på lågt blodsocker, eller att känningarna ändrar karaktär eller försvagas. Det leder till att blodsockret kan sjunka ända ner till farligt låga nivåer utan att du själv känner av det. Någon anhörig kan upptäcka att du har en hypoglykemi på gång, t.ex. genom att din funktionsförmåga eller ditt humör förändras, men själv har du inga tydliga känningar som skulle få dig att reagera. Sådana situationer kräver utförliga utredningar med hjälp av sensorering och effektiverad blodsockeruppföljning, samt förändringar i behandling, och dessutom ofta också i blodsockrets målnivå.

"Tankning" för att undvika hypoglykemi kan leda till viktökning.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019