Förebygg hypoglykemi

Jobba med orsaken, och sköt inte bara symtomen.

De vanligaste orsakerna till lågt blodsocker:

​för hög dos av basinsulin​för hög dos av måltidsinsulin
​extra doser av insulin mellan måltiderna ​insulinet injicerades i muskel
​alkohol​motion
​bastubad​magsjuka

Utnyttja blodsockermätning och sensorering för att lära dig känna igen dina egna symtom på lågt blodsocker.​

När du motionerar

 • Mät blodsockret eller kolla sensoravläsningen före och efter motionspasset, och vid behov dessutom under passet.
 • Lär dig en lämplig kolhydrattankning före motionspasset, under passet och efter det.
 • Bär alltid med dig kolhydrater som snabbt höjer blodsockret när du motionerar.
 • Minska vid behov på den dos av insulin som verkar under motionspasset.
 • Även efter motionspasset kan du behöva minska dosen av måltidsinsulin.
 • Under långa motionspass eller efter en intensiv motionsdag ska du minska den dos av ditt basinsulin som verkar under natten.

När du jobbar eller vid hobbyn

 • Se till att du har din insulinbricka med dig.
 • Berätta för dina närmaste arbetskamrater eller din hobbydragare om din diabetes.
 • Berätta också för dem vad de ska göra om du får symtom på lågt blodsocker och inte själv klarar av att hantera situationen.

När du reser

 • Ta med dig snabbverkande kolhydrater, t.ex. glukostabletter (Siripiri® eller Dexal®), eller glukosgel.
 • Ha med dig din diabetesbricka.
 • Ha med dig ditt "Jag har diabetes" kort som beskriver förstahjälpen vid för lågt blodsocker på sex olika språk. Be om ett sådant från din diabetsförening eller beställ ett från Diabetesförbundet.
 • Berätta för ditt resesällskap att du har diabetes.
 • Ta med dig en Glukagon-spruta, förutsatt att det finns någon med på resan som vid behov kan sticka den.
 • Blodsockernivån får vara lite högre än normalt när du är ute och reser.

Alkoholbruk

 • Lär dig hur alkoholen påverkar din kropp och ditt blodsocker.
 • Efter kraftigare alkoholbruk, minska dosen av basinsulin för natten som följer på alkoholbruket med t.ex. 10–20 %. Du kan dessutom behöva minska på dosen av måltidsinsulin följande morgon.
 • En insulinchock i samband med alkoholanvändning kan vara livsfarlig. Levern frigör inte depåsocker till blodomloppet under den tid som den är upptagen med att förbränna alkoholen.

Varsam användning av korrigerande insulin

 • Tillfälligt förhöjt blodsocker i samband med måltid korrigeras med en liten extrados av direktverkande insulin.
 • Direktverkande insulin når sin högsta effekt cirka 1–2 timmar efter injektionen, och effekten varar i 3–5 timmar. Korrigering av högt blodsocker mellan måltiderna utan tillgång till doseringskalkylator och sensorering leder lätt till hypoglykemi och blodsockerfluktuationer.

Efter hypoglykemi

 • Utred orsak och tillfälle när det skedde.
 • Ändra vid behov dina insulindoser.
 • Låt erfarenheterna bli lärdomar.

I bastun

 • I bastuvärmen sugs insulinet upp snabbare än vanligt i och med att blodcirkulationen försnabbas, och underhudsvävnaden blir varm och blodkärlen vidgas.
 • Alkoholanvändning vid bastubad kan leda till att blodsockret sjunker ännu snabbare.
 • Ät vid behov ett extra mellanmål på 10–20 g kolhydrater före bastubadet.

Justering av insulindosen

 • Om det glykerade hemoglobinet i röda blodkropparna (hbA1c) ligger under 48 mmol/mol (under 6,5 %) eller om blodsockret upprepade gånger sjunker för lågt mellan måltiderna och på natten ska du minska din dos av långverkande basinsulin. En lagom minskning kan vara cirka 10 %.
 • Om ditt blodsocker upprepade gånger sjunker för lågt inom tre timmar efter måltider ska du minska dosen av direktverkande måltidsinsulin.

Justering av tablettbehandling

 • Om du tar långverkande sulfonylureatabletter (glibenklamid, glimeripid eller glipitsid) och ditt blodsocker upprepade gånger sjunker för lågt ska du ta kontakt med din vårdenhet för att bedöma tablettbehandlingen på nytt.
 • Ta en paus i din tablettmedicinering när du har magsjuka eller om du blir svårt sjuk och inte klarar av att äta eller dricka. Pauser och tillfällig övergång till insulinbehandling övervägs också vid intagning på sjukhus.

I trafiken

 • Mät ditt blodsocker eller kolla sensoravläsningen innan du ska köra bil eller något annat fordon.
 • Om ditt blodsocker ligger under 4 mmol/l, ta 20 g kolhydrater, mät ditt blodsocker igen om 15 minuter, och ge dig ut i trafiken bara om blodsockret har stigit då.
 • Om ditt blodsocker ligger på 4 – 5 mmol/l, ta 10 g kolhydrater innan du ger dig ut i trafiken.
 • Ha alltid snabbverkande kolhydrater, som Trip eller motsvarande eller glukospastiller (Siripiri® tai Dexal®) med dig t.ex. i bilens handskfack.
 • Stanna bilen om du får känningar av lågt blodsocker. Ta genast 20 g snabba kolhydrater, mät ditt blodsocker om 15 minuter och vid behov en gång till om 30 minuter. Vänta tills blodsockret nått en trygg nivå, dvs. ligger över 5 mmol/l.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019