Svår och upprepad hypoglykemi

​​

Lågt blodsocker klassas som lindrigt, betydande eller svårt. Med en svår hypoglykemi menar man ett så lågt blodsocker att det behövs hjälp av någon annan för att man ska kunna klara sig ur den. Lindrig och till och med betydande hypoglykemi hos insulinbehandlade diabetiker har många olika orsaker.


pic Hypoglykemiklassificering

Lågt blodsocker kan indelas i lindrig, betydlig eller svår hypoglykemi. Läs mera

pic Hypoglykemisymtom och hur du känner igen dem

Det är viktigt att lära sig känna igen symtomen på lågt blodsocker. Läs mera

pic Förebygg hypoglykemi

Hur kan du påverka orsakerna bakom ett lågt blodsocker? Läs mera

pic Förstahjälp vid lågt blodsocker

Du som använder insulin ska alltid ha lämpliga och snabba kolhydrater till hands. Läs meraUppdaterad  27.5.2019