Resor

Det lönar sig alltid att göra förberedelser och planera i förväg om man tänker sig ut på resa. Sätt dig in i resetidtabeller, vilka vaccinationer du behöver, och i olika specialfrågor som gäller resande för personer med diabetes.

​​

Det är bra att förutom eventuella tidszonsförskjutningar känna till temperaturen och de allmänna omständigheterna i det land dit du är på väg. Det kan handla om t.ex. hur du ska förvara ditt insulin, eller hur ett varmt klimat påverkar insulinets effekt. Det är en god idé att ha en uppfattning om dessa redan när du börjar planera din resa. Gör upp planer i förväg, och be vid behov om anvisningar för vad du ska göra t.ex. om du drabbas av turistdiarré eller feber.

Före resan

 • Se till att du får de vaccinationer som behövs i god tid före resan.
 • Se till att du har en reseförsäkring och kolla vad den täcker.
 • Fyll i ett ”Medical Certificate” tillsammans med din läkare. Gå in i din Kanta och skriv ut ett sammandrag över dina recept på engelska.
 • Ta med dig din Diabetes-bricka och håll den med dig hela tiden.
 • Packa ner de redskap du behöver för blodsockermätning i handbagaget. Förvara alltid blodsockermätarens testremsor och lansetter, samt nålar till pennan i sina originalförpackningar.
 • Packa ner insulin och tabletter i handbagaget. Ta med dig tillräckligt med insulin (ungefär dubbel mängd jämfört med vad du beräknar att du kommer att behöva) för de fall att du skulle tappa pennan, eller den skulle gå sönder. Förvara insulinet i sin egen förpackning.
 • Se till att du känner till styrkan och namnet på det insulin du använder, och även hur du får tag på det i det land dit du är på väg.
 • Om du använder insulinpump ska du se till att ta med dig tillräckligt med batterier, katetrar och insulinbehållare, samt instruktioner och ”plan B” tillbehör (insulinpenna) för det fall att pumpen går sönder eller annars inte fungerar.
 • Ta med dig glukagon (GlucaGen®), förvara det i sin originalförpackning och visa ditt resesällskap hur man använder det.
 • Ta reda på om du behöver malarialäkemedel i det land du reser till, och skaffa vid behov recept och läkemedel i god tid innan du ska resa.

Förvaring av insulin

Förvaringen av insulin kan vara ett problem, om klimatet i det land du reser till är mycket varmt eller kallt. Insulin ska förvaras så att det inte blir för varmt (över +30 °C) eller kommer åt att frysa. I båda fallen förlorar nämligen insulinet sin effekt. Lämpliga förvaringsfodral kan du skaffa t.ex. från diabetesföreningar. De skyddar insulinet effektivt för både hetta och från lindrig kyla.

Eftersom det alltid finns en risk för att bagaget hamnar i fel flygplan, eller till och med kommer bort helt och hållet, och resväskan kan lastas i ett lastrum utan uppvärmning ska du alltid packa ner ditt insulin i handbagaget.

Ta med dig dubbelt så mycket insulin och stickredskap på resan som beräknar att du kommer att behöva, och dela upp dem i flera partier. De som använder insulinpump ska se till att ha med sig ett ”plan B” reservsystem på resan, vilket betyder redskap som behövs för flerinjektionsbehandling.

Tidszonernas effekt

Mellan europeiska länder är tidsskillnaden högst några timmar, och den behöver du inte ta hänsyn till. Du kan direkt gå över till att ta dina insulininjektioner enligt lokal tid i landet du kommit till. Mellan kontinenter är däremot tidsskillnaderna större. En tidsskillnad på mer än tre timmar är så stor att det lönar sig att ta hänsyn till den när du tar ditt insulin.

Om din resa går över flera tidszoner innebär det att din dygnsrytm kommer att rubbas, eftersom klockan och kroppen går i olika tid. Utsöndringen av ett flertal hormoner följer mycket noggrant dygnsrytmen, och de anpassar sig långsamt till den nya tidszonen. Anpassningen sker i allmänhet lättare om du reser västerut , men de individuella skillnaderna är stora.

Trötthet och sömnlöshet som kommer vid "fel tid", huvudvärk, retlighet, koncentrationssvårigheter och magsymtom kan vara möjliga symptom på en tidsskillnadsbelastning. Symtomen kan påminna om de känningar man får när blodsockret sjunker för lågt. Anpassningen till en ny tidszon sker oftast lättast om man genast övergår till den lokala tiden i det land man kommit till.

Förberedelser inför tidsskillnadsbelastning

Det är helt möjligt att förbereda sig i förväg för de belastningar som kroppen kan utsättas för som en följd av tidsskillnaden, genom att du innan resan vänjer dig vid att lägga dig och vakna senare om du ska resa västerut, eller tidigare om resan går mot öster.

Insulindosering vid flerinjektionsbehandling om du ska resa över tidszoner

Det lönar sig att sätta igång med att planera ett schema för dina insulininjektioner tillsammans med din vårdande läkare eller diabetesskötare redan i god tid innan resan. Det är inte svårt att planera ett skriftligt injektionsschema, där man sk varandra, samt flygtiderna och flygresans längd, och med hjälp av dessa gör upp ett schema för insulininjektionerna och hur de ska ändras.

Resan går västerut (dygnet förlängs)

 • Ta dina insulininjektioner enligt lokal tid innan du reser.
 • Öka dygnsdosen av ditt basinsulin enligt tidsskillnaden, dvs. enligt antalet timmar. Dygnet förlängs ju och du behöver basinsulin i flera timmar än normalt.
 • Dygnet förlängs när du reser västerut. Öka mängden basinsulin enligt antalet timmar tidsskillnad, och hur stor din normala dos basinsulin per timme är.
 • Om du till exempel normalt tar 20 enheter basinsulin per dygn, innebär det cirka 0,8 enheter per timme. Om tidsskillnaden är 6 timmar tar du en extra dos på cirka 6 x 0,8 enheter, dvs. 4–5 enheter. På grund av att insulineffekterna överlappar varandra ska du hellre runda av dosen neråt än uppåt.
 • Du kan fortsätta doseringen av Glargin- och degludekinsulin med 24 timmars mellanrum om injektionstiden hamnar på en lämplig tidpunkt i det land dit du är på väg.
 • Om du äter under flygresan ska du ta ditt direktverkande insulin som vanligt, dvs. enligt den mängd kolhydrater som måltiderna innehåller.
 • När du väl har kommit fram ska du använda ditt normala stickschema, enligt lokal tid i det landet du befinner dg i. Justera vid behov doserna på basen av dina blodsockermätningar.

Resan går österut (dygnet förkortas)

 • Ta dina insulininjektioner enligt lokal tid innan du reser.
 • Minska dygnsdosen av ditt basinsulin enligt tidsskillnaden, dvs. enligt antalet timmar. Dygnet förkortas i detta fall, och om du inte minskar insulinmängden kommer effekten av dina basinsulindoser att överlappa varandra.
 • Minska mängden basinsulin enligt hur många timmar kortare dygnet blir under resan på grund av tidsskillnaden.
 • Om du till exempel normalt tar 20 enheter basinsulin per dygn, och tidsskillnaden är 6 timmar ska du minska din dygnsdos av basinsulin med fem enheter.
 • Måltiderna sköter du på normalt sätt enligt den mängd kolhydrater som måltiden innehåller.
 • När du väl har kommit fram ska du använda ditt normala stickschema, enligt lokal tid i det landet du befinner dg i. Justera vid behov doserna på basen av din egen blodsockeruppföljning.

Måltider

En stor del av nöjet med att resa är att få njuta av lokala delikatesser. Håll emellertid huvudet kallt med mat och dryck, håll även ett öga på hygienen, och undvik otillredd mat. Turistdiarré eller magsjuka kan leda till att sockerbalansen löper amok, och hela resan kan bli förstörd.

I varma länder ska man undvika kalla och bristfälligt tillredda maträtter. Det betyder sallader, lösglass, isbitar och vatten som inte kokats. Det är tryggare att dricka vatten på flaska än kranvatten. Kom ihåg att alltid tvätta dina händer omsorgsfullt!

Om ditt resmål ligger söder eller öster om Medelhavet kan du för säkerhets skull tala med din läkare om en eventuell antibiotikakur som du kan ta med dig på resan.

Det kan vara svårt att uppskatta kolhydratinnehållet i mer speciella maträtter. Det lönar sig därför att vara försiktig med doseringen av direktverkande insulin, trots att portionerna kan verkar massiva.

Blodsockervariationer

När det är väldigt varmt sugs insulinet upp snabbare. Det kan leda till att blodsockret helt överraskande rasar. Under resor rör man också på sig mer än vanligt. Därför ska du alltid ha med dig lite första-hjälpföda för sådana tillfällen, t.ex. druvsocker, socker eller saft.

Det är också en god idé att ta Glukagon med dig, förutsatt att du reser i ett sådant sällskap där det finns någon som vid behov kan ge dig en glukagoninjektion om du skulle råka drabbas av svår hypoglykemi. Om du reser ensam kan du gärna berätta för t.ex. guiden eller reseledaren om din diabetes.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019