På labben

När man planerar laboratorieundersökningar ska man ta hänsyn till diabetes och diabetesbehandling. Laboratorieundersökning som förutsätter fasta ska helst göras genast på morgonen.

​​

De flesta vanliga laboratorieundersökningarna kräver ingen fasta. Vårdinstans som remitterar dig till labben ska också tala om för dig om undersökningarna kräver att du fastar, dvs. låter bli att äta och dricka i minst 10 timmar före provet.

Av de vanliga uppföljningsproverna vid diabetes är det framför allt blodfetterna som kräver fasta, och dessutom fastesockret, om man uttryckligen vill undersöka det på labben. Sockerhemoglobinprovet HbA1c kräver inte fasta.

Ta dina egna tablettläkemedel normalt på morgonen, om inte du har fått andra instruktioner av vårdenheten.

För insulindiabetikernas del kan lab-proverna oftast skötas så att man tar basinsulinet normalt under dygnet före proverna. De som har flerinjektionsbehandling kan äta en lätt frukost och ta en mängd direktverkande insulin som motsvarar frukostens kolhydratmängd.

Om laboratorieundersökningen kräver fasta ska man ta basinsulinet normalt på dagen eller kvällen under dygnet före proverna. Undersökningen ska bokas in genast på morgonen. Man går då till labbet utan att ha ätit någonting, och äter sin frukost först när laboratorieundersökningarna är klara.

Om blodsockret vill sjunka för lågt på morgonen när man fastar före blodprov kan det löna sig att kolla att inte dygnsmängden av basinsulin är för hög. Vid behov, och med tanke på resan till och från laboratoriet kan man i så fall tänka på att minska basinsulindosen på dagen eller kvällen under dygnet före proverna. Minskningen är individuell, t.ex. 5–10 %.

Allmänna råd inför laboratorieundersökningar

Vissa laboratorieundersökningar kräver att man fastar, dvs. låter bli att äta i 10–14 timmar före provtagningen. Det är tillåtet att dricka ett glas vatten på provtagningsdagens morgon.

Vissa laboratorieundersökningar kräver att provet tas på något visst klockslag. Sköldkörtelprovet P-TSH ska t.ex. tas på förmiddagen, innan man tar eventuella sköldkörtelläkemedel.

Undvik att dricka alkohol under dygnet innan provet ska tas, och på morgonen före provtagningen.

Ta dina egna läkemedel normalt på provtagningsdagens morgon, om du inte har fått andra instruktioner.

Trötta inte ut dig före undersökningen.

Kom till labben cirka 15 minuter före provtagningen, så att din blodcirkulation hinner normaliseras.

Förberedelserna inverkar på provresultaten, på hur tillförlitliga och tolkningsbara de är.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019