Magsjuka

Vid magsjuka kan det hända att kolhydraterna sugs upp sämre i matsmältningen, och blodsockret börja sjunka. Trots det ska du aldrig låta bli att sticka ditt basinsulin. Däremot kan du behöva minska dosen.

​​​​ När man lider av magsjuka med uppkastningar och diarré sugs inte kolhydraterna upp lika effektivt vid matsmältningen, och därför kan dosen av direktverkande måltidsinsulin behöva minskas. Ditt långverkande insulin (basinsulinet) ska du däremot alltid ta, även om du kanske inte äter så mycket. Om dina blodsockervärden är för låga kan du minska på dosen 20–30 % utgående från dina egna blodsockermätningar.

Insulinbehandling vid magsjuka

Du får inte låta bli att ta ditt långverkande basinsulin, inte ens när du mår illa och inte klarar av att hålla maten inombords.

När man har magsjuka kan blodsockret sjunka för lågt. Trots det ska du inte lämna bort basinsulinet helt – inte ens när inte maten vill hållas inne. Ta alltid ditt basinsulin, men justera vid behov mängden med t.ex. 20–30 % om ditt blodsocker är för lågt.

Beroende på vad dina egna blodsockermätningar visar kan du vid behov lämna bort doser av ditt direktverkande insulin om blodsockret verkar lätt sjunka för lågt. På basen av blodsockervärdena tar du sedan korrigerande direktverkande insulin enligt behov.

Föda under magsjuka

När du kastar upp eller har diarré ska du ändå alltid se till att du får i dig tillräckligt med vätska och kolhydrater, även trots att maten inte smakar. Man borde äta eller dricka minst 150 g kolhydrater/dygn i någon form. Mineralvatten, utspädd juice, kött- eller grönsaksbuljong, saftsoppor mm. bidrar till att upprätthålla kroppens vätskebalans. Du kan vid behov ersätta dina normala måltider genom att med täta mellanrum äta eller dricka små mängder av kolhydrater. Vuxna diabetiker borde under sjukdagar dricka minst 1,5 liter vätska för att hindra uttorkning. En lämplig mängd per gång är 1–2 dl/timme. Apoteken säljer också självbehandlingspreparat för vård vid diarré. Apotekspersonalen ger dig anvisningar om hur du ska använda dem.

Vuxna personer med diabetes borde få i sig minst 150 g kolhydrater om dygnet. Det är mängden som behövs för att trygga en tillräcklig fettförbränning och på det sättet skydda mot ketoacidos!

Blodsockeruppföljning vid magsjuka

Mät ditt blodsocker med 2–4 timmars mellanrum. Om blodsockret är normalt eller lågt kan ketonerna ändå vara något förhöjda i samband med illamående och uppkastningar. Lindrigt förhöjda ketonvärden är det man kallar "hungersyror". De visar att kroppen behöver en kombination av mera kolhydrater och vid behov blodsockerkorrigeringar med direktverkande insulin.

Vid feber behöver kroppen mera insulin. De som behandlar sin diabetes med insulin borde inför eventuella sjukdagar på förhand be sin diabetesskötare eller läkare om anvisningar för hur insulinet ska doseras när man har magsjuka. Om du får feber i samband med din magsjuka kan ditt blodsocker snabbt skjuta upp i höjden. I så fall ska du öka dina insulindoser på basen av egna blodsockermätningar. Allmänna anvisningar för hur du ska höja insulindoserna hittar du under avsnittet Feber.

När uppsöka vård?

Om en person med insulinbehandlad diabetes drabbas av en så svår magsjuka att ingen föda hålls inne på grund av uppkastning, eller med diarré som är vattnig och riklig ska han eller hon utan dröjsmål uppsöka jouren.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019