Undersökningar som kräver en tömning av tarmen

Grundlig tömning av tarmen krävs vid endoskopi av tarmen och vid kontraströntgenundersökningar.

​​​​

De vanligaste orsakerna för tarmtömning är koloskopi, dvs. en endoskopi-undersökning av tjocktarmen, eller en kontrastmedelsundersökning av tarmen. Vårdenheten som gör undersökningen ger skriftliga instruktioner för hur du ska förbereda dig, hur du ska byta till lättare diet före undersökningen, och hur du ska sköta tömningen av tarmen.

Beroende på hur tömningen sker äter man vätskebaserad kost i 1/2 –2 dygn före undersökningen. Dessutom tar man preparat som stimulerar tarmtömningen och dricker vätska.

Diet- och tablettbehandlad diabetes

Diabetes som sköts med diet orsakar i allmänhet inga problem för tarmtömningen. Om du behandlar din diabetes med tablettmedicinering kan blodsockret sjunka under vätskefastan, beroende på vilket läkemedel du använder. Det är bra att i förväg diskutera med diabetesläkaren eller den läkare som utför undersökningen om en eventuell minskning av tablettmedicineringen, eller rentav ta en paus i medicineringen under tömningen.

Insulinbehandlad diabetes

Insulinbehandlade diabetiker ska komma överens med sin diabetesläkare i förväg om en eventuell minskning av insulindoserna. Under vätskefastan ska den vätska man dricker innehålla även socker. Blodsockret ska mätas med 2–4 timmars intervaller.

Det är möjligt att man blir tvungen att sänka dosen av basinsulin en aning. Om har insulinbehandling med multipla injektioner ska du vid behov justera ditt blodsocker med direktverkande insulin under tömningsdagen.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019