Operationsförberedelser

Hur din diabetesbehandling påverkas vid operationer beror det på vilken typ av diabetes du har, hur den behandlas och hur stor och långvarig operationen är. Olika sjukhus och vårdinstanser har olika sätt för hur de behandlar blodsocker under operationer.

Det är viktigt att den person som ska förbereda sig för en operation själv känner till hur han eller hon ska hantera sin medicinering innan han eller hon kommer till sjukhuset. Därför planerar man alltid behandlingen före och efter operationen individuellt, i god tid före själva operationen. Oftast är det möjligt att fortsätta med de vanliga läkemedlen ända till åtgärdsdagens morgon, om inte vårdenheten har gett andra instruktioner.

För större operationer tar man in diabetiker på sjukhus redan dagen före den planerade operationen. Då får han eller hon i allmänhet träffa narkosläkaren. Man försöker att boka in operationen redan på morgonen för att ge mera tid till uppföljning efter operationen. Den läkare som svarar för narkosen ger instruktioner för hur diabetesbehandlingen ska skötas före operationen, under den och efteråt. Så fort patienten själv klarar av att mäta sitt blodsocker och äta normalt kan han eller hon igen ta ansvar för sin insulinbehandling.

Operationer vid diet- eller tablettbehandling

För diabetiker som sköter sig med diet kräver operationer i allmänhet inte andra specialåtgärder än blodsockermätning med 1–2 timmars mellanrum under operationen eller ingreppet. Om blodsockret är högt sticker man direktverkande insulin subkutant, dvs. under huden.

De diabetiker som använder tabletter ska lämna bort sina tabletter på operationsdagens morgon. Om han eller hon tar endast sulfonylureatabletter ska de lämnas bort också dagen före operationen.

Tablettdiabetiker får ett dropp med glukoshaltig vätska på morgonen före operationen. Under operationen följer man med blodsockret med en timmes mellanrum. Om blodsockret är högt ger man alternativt en injektion direktverkande insulin eller börjar en intravenös insulininfusion, dvs. ger insulin i droppet, direk in i en åder.

Efter operationen mäter man blodsockret med 1–2 timmars intervaller. Efter det att personen igen får äta normalt, och om insulinbehovet är lägre än 20 enheter per dygn får han eller hon återgå till sin vanliga medicinering.

Om det är frågan om en mycket stor operation kan man också börja ge intravenöst insulin från och med operationsdagens morgon.

Operationer vid insulinbehandling

Det finns två sätt att förhålla sig till insulinbehandlingen inför en operation. Det vanliga sättet är att man helt lämnar bort det långvariga insulinet på operationsdagens morgon och startar glukos + insulindropp direkt i en blodåder. Blodsockret följs upp med en timmes mellanrum, och man ställer in dropphastigheten på basen av sockervärdena.

Det andra, mer traditionella sättet är att ge en normal dos av långverkande insulin på operationsdagens morgon. Om patienten använder medellångverkande NPH-insulin får han eller hon bara hälften av sin normala dos på operationsdagens morgon. Dessutom sätter man ett glukosdropp, följer upp blodsockret med en timmes mellanrum och ger vid behov under operationen injektioner av direktverkande insulin i någon muskel, inte under huden.

Efter operationer följer man med blodsockret med 1–2 timmars intervaller. Senare, när den nyopererade patienten igen får börja äta normalt återgår man till de normala subkutana insulininjektionerna. Blodsockret mäts med 2–4 timmars intervaller, och vid behov ger man direktverkande insulin som korrigerande doser enligt vad födointaget kräver.

Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Kyllä

Uppdaterad  27.5.2019