Allmänt om förberedelser inför medicinska åtgärder

​​​Operationer och åtgärder hos diabetiker planeras alltid individuellt. Man tar t.ex. hänsyn till hur lång fasta åtgärden kräver, eventuell tömning av tarmen och hur lång tid åtgärden tar.

En operation är alltid ett stressmoment för kroppen, och det höjer blodsockret. Olika åtgärder kan också orsaka spänning, och via stresshormoner höja blodsockret. Hur åtgärden påverkar diabetesbehandlingen beror på hur stor åtgärden är och vilken diabetesbehandling man använder . Om åtgärden har planerats i förväg är det viktigt att få blodsockret på en god nivå redan före åtgärden.

Om du har följdsjukdomar till diabetes, som t.ex. njursvikt och hjärt- och blodkärlssjukdomar betyder det ökade risker. Därför är det viktigt att noggrant väga fördelarna med den gällande åtgärden mot de eventuella riskerna. Före operationen görs en lägesbedömning, och man går igenom alla dina medicineringar.

Sockerbalansens betydelse

Om blodsockernivån är hög blir sårläkningen långsammare, och infektionsrisken stiger. Före en planerad operation ska alltså sockerbalansen vara så god som möjligt. Sockerhemoglobinvärden (HbA1c) under 64 mmol/l (= 8,0 %) är ännu acceptabla, men vid högre blodsockernivåer blir man kanske tvungen att flytta fram operationen. Blodsockret ska ligga mellan 5–10 mmol/l på morgonen och före måltid, och under 12 mmol/l efter måltid.

Jouråtgärder måste ske oberoende av blodsockerbalansen, men också i dessa fall sköter man blodsockret och följer intensivt med hur den utvecklas under och efter åtgärden.

Efter operationen eller åtgärden brukar man oftast kolla blodsockret med 1–2 timmars mellanrum. Beroende på hur lång tid operationen tar ger man alternativt insulin som injektioner eller intravenöst direkt i en blodåder, tillsammans med ett glukosdropp.

Principerna vid insulinbehandling

Långverkande basinsulin (degludek, detemir och glargin) ska tas normalt. Om du tar medellångverkande NPH-insulin kan doserna behöva minskas före åtgärden. Vid åtgärder som förutsätter tömning av tarmen kommer man skilt överens om hur du ska minska insulindoserna.

Helst försöker man göra sådana åtgärder som kräver fasta, genast på morgonen. Blodsockret mäts på morgonen och därefter med två timmars mellanrum. Om blodsockret sjunker under 4 mmol/l, eller om det inte är tillåtet att äta under flera timmar efter åtgärden lägger man en kanyl och ger sockerhaltig vätska direkt in i en ven.

Föregående sidaNästa sida

​​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019