Hur påverkar lågt blodsocker körförmågan?

Lågt blodsocker, dvs. Hypoglykemi kan försämra din förmåga att fatta snabba beslut, din koordinationsförmåga och din observationsförmåga.

Lågt blodsocker äventyrar din förmåga att köra fordonet säkert. I värsta fall leder hypoglykemi till en nedsatt funktionsförmåga och till att din medvetandenivå sjunker, och till medvetslöshet.

Hos personer som långvarig diabetes med insulinbrist, förändras och försvagas känningarna av lågt blodsocker och man känner inte lika tydligt av de varningssymtom som berättar att blodsockret håller på att sjunka väldigt lågt. Också upprepade fall av hypoglykemi försvagar symtomen. Utan en omsorgsfull blodsockeruppföljning ökar olycksrisken markant. I sådana fall när hypoglykemikänningarna är kraftigt försvagade är glukossensorering är ett gott alternativ.​

Förebyggande av lågt blodsocker i trafiken

  • Mät eller skanna ditt blodsocker varje gång du beger dig ut i trafiken.
  • Om blodsockret ligger under 5 mmol/l, ät för säkerhets skull ett litet mellanmål med 10–20 g kolhydrater utan att ta direktverkande insulin.
  • Se till att du har snabba kolhydrater lätt till hands i bilen (t.ex. glukostabletter eller sockerhaltig Trip eller motsvarande)
  • På långa bilresor ska du mäta blodsockret med några timmars mellanrum.

Praktiska råd för trafiken

  • Redan lindriga blodsockersänkningar eller långvarigt höga blodsocker kan påverka körförmågan.
  • Se till att du har någonting (kolhydrathaltigt) ätbart eller drickbart som snabbt höjer blodsockret till hands i bilen, t.ex. glukospastiller (Siripiri® eller Dexal®), eller glukospåsar, eller sockerhaltig saft.
  • Om du får känningar av att blodsockret sjunker lågt under körningen, ät eller drick genast någonting som innehåller kolhydrater som snabbt sugs upp. Vänta inte till nästa bensinstation eller rastplats. Stanna genast när du tryggt kan göra det och mät ditt blodsocker.
  • En lagom dos för att korrigera lågt blodsocker med är 20 g kolhydrater, t.ex. åtta Siripiri-tabletter. Vänta 45–60 minuter (trots att blodsockret stiger snabbt tar det sin tid innan hjärnan återhämtat sig), mät blodsockret igen, och ät vid behov igen innan du kör vidare.

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019