Hälsoundersökning för körkort

Körtillstånd beviljas av TRAFI. När man anhåller om att få sitt första körkort eller om man vill höja sin körkortsklass behöver man ett läkarintyg, och det samma gäller när man fyllt 70 och vill förnya sitt körkort.

​​

Undersökningar av trafikhälsan gäller huvudsakligen de tillfällen när man ansöker om sitt första körkort, när man vill höja sin körkortsklass från grupp 1 till grupp 2, eller när man ska förnya sitt körkort vid fyllda 70 eller senare. Dessutom behöver de som har körkort i grupp 2 och vill behålla sitt körtillstånd ett läkarintyg, inom två månader efter det att han eller hon har fyllt 50.

Körtillstånd beviljas av TRAFI, och på deras webbplats hittar man anvisningar för hur man ska göra när man ansöker om körkort. Alla personer kan beviljas körtillstånd som uppfyller de allmänna hälsokrav och förutsättningar som krävs för den körkortsklass man ansöker om, och som inte på grund av missbruk av alkohol eller andra drogande ämnen anses trafikfarliga.

Efter det att körkortet har beviljats bedömer läkaren körförmågan hos de patienter han eller hon sköter i samband med normala mottagningsbesök. Läkaren för in hur dessa hälsoförutsättningar uppfylls i patientjournalen. I dessa bedömningar tar man hänsyn till alla de sjukdomar och behandlingar som påverkar körförmågan, tillsammans med eventuella rusmedelsmissbruk, skador och förändringar i hälsotillståndet och deras samverkan.​

Vid diabetes utreds speciellt

  • Hur många gånger dagligen du mäter eller skannar ditt blodsocker.
  • Om du har haft svåra hypoglykemier som krävt hjälp av annan person.
  • Om du ännu har kvar dina varningssymtom för lågt blodsocker, och vid vilka blodsockervärden du känner av dem.
  • Vad ditt HbA1c-värde är, dvs. sockerhemoglobinet som mäter blodsockerbalansen över en längre tid?
  • Hur mycket höga blodsockervärden du har.
  • Hurdan din synskärpa och ditt synfält är.

Föregående sidaNästa sida

​​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019